Obduktionssalen på Eviras verksamhetsställe i Kuopio öppnas åter 3.4.2012

30.3.2012

<p>Obduktionssalen på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras verksamhetsställe i Kuopio öppnas efter renoveringen åter 3.4.2012. Hela djur och organprover avsedda för patologiska undersökningar kan på normalt vid levereras till Evira enligt insändningsanvisningarna.</p>

Eviras allmänna insändningsanvisningar, adress- och kontaktuppgifter
Evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Provtagning och insändning av prover >
Packning och insändning 

Anvisningar om insändning för patologiska undersökningar Förstasidan > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Provtagning och insändning av prover >
Insändning av prover för obduktion

Mer information ger:
Evira Kuopio kontor tfn 020 690 999 (växel), be om numret 4952, kl. 8.00 - 16.15.
Vårt nya telefonnummer från och med 12.4.2012 är 029 530 0400 (växel).

Teman: