Obduktionssalen vid Eviras verksamhetsställe i Kuopio är från och med 1.12.2011 stängd i cirka fyra månaders tid

28.11.2011

<p>Obduktionssalen vid Eviras verksamhetsställe i Kuopio är från och med 1.12.2011 stängd på grund av renovering i cirka fyra månaders tid. Om tidpunkten då lokalerna åter öppnas informeras närmare på Eviras webbplats i slutet av mars.</p>

Hela djur och organprover avsedda för patologiska undersökningar skall under denna tid levereras direkt till Eviras andra verksamhetsställen, beroende på transportarrangemangen till antingen Helsingfors, Seinäjoki eller Uleåborg.

Hela fiskar levereras till Helsingfors eller Uleåborg. Ovarialvätskeprover tas emot också i Kuopio.

Alla bakteriologiska undersökningar och parasitologiska undersökningar av träckprover (såsom bl.a. kalvdiarrépaketundersökningar) fortsätter i Kuopio på normalt vis också under renoveringen.

Eviras allmänna sändningsanvisningar, adress- och kontaktuppgifter Evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Provtagning och insändning av prover > Packning och insändning

Sändningsanvisningar för patologiska undersökningar Evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Provtagning och insändning av prover > Insändning av prover för obduktion

Ytterligare uppgifter:
Evira Kuopio kontor tfn 020 77 24952, kl. 8.00–16.15.

Teman: