Också i Frankrike misstänks groddar vara källan till EHEC-smittor

28.6.2011

<p>I Frankrike har 10 personer i regionen Bordeaux insjuknat i samma EHEC (O104:H4) som orsakat epidemin i Tyskland. De drabbade hade i ett fritidscenter ätit mat som dekorerats med olika slag av groddar.</p>

Utöver groddar undersöks i Frankrike också andra serverade livsmedel med tanke på EHEC och resultat väntas mot slutet av veckan.

Under ledning av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har bildats en expertgrupp på EU-nivå som utreder eventuella smittkällor som ansluter sig till produktionen och distributionen av groddar och möjliga förebyggande åtgärder.

Evira påminner om att det är mycket viktigt att hygienen är god vid produktion av frön och uppdrivning och hantering av groddar. Det är bäst att upphetta groddarna innan de äts. Anvisningar för uppdrivning och användning av groddar finner du på webbplatsen Evira.fi och sidorna uppdateras vid behov då mer information erhålls.

Mer information ger:
Generaldirektör Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291 910
Direktör Susanna Pesonen, tfn 040 169 0266
Överinspektör Annika Pihlajasaari, tfn 040 351 6884

Teman: