Okontrollerat utsäde kan vara farligt

10.3.2008

<div>Ocertifierat uts&auml;de kan sprida flyghavre. Marknadsf&ouml;ring av okontrollerat uts&auml;de &auml;r enligt lagen om handel med uts&auml;de olaglig. Gr&aring; handel med uts&auml;de &ouml;vervakas genom myndighets&aring;tg&auml;rder.</div>

Okontrollerat utsäde utgör alltid en risk för spridning av flyghavre. Om ett spannmålsparti kommer från en odling där ingen odlingsgranskning gjorts kan frön av flyghavre ha hamnat i säden under skörden. Frön av flyghavre kan också hamna i säden via jordbruksmaskiner som använts, t.ex. skördetröskor, torkar och transportfordon.

Det finns försäljare av ocertifierat utsäde på marknaden. Sådan s.k. grå handel med utsäde är förbjuden i lagen om handel med utsäde. Handeln övervakas och den som blir fast kan bli åtalad. Lagen om handel med utsäde övervakas av Evira, TE-centralerna och tullen.

Om en odlare får flyghavre på sitt åkerskifte till följd av okontrollerat utsäde, är det efteråt mycket svårt att få ersättning för bekämpningskostnaderna av utsädesleverantören. Den odlare som använder ocertifierat utsäde står själv för riskerna.

Mera information om flyghavre:
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/utsade/flyghavre/

Ytterligare information:
Äldre inspektör Jari Poikulainen, Evira, tel. 040 719 1075
Överinspektör Ritva Vallivaara-Pasto, Evira, tel. 040 833 2482
e-postadress förnamn.efternamn@evira.fi

 

Teman: