Öppet tillfälle för allmänheten 8.12.2008: Moderna in vitro -tekniker som stöd för myndighetstoxikologi

5.12.2008

<div>Professor Hanna Tähti, Tammerfors universitet, medicinska institutionen/miljötoxikologi, föreläser över forskningen om Moderna molekylära metoder på undersökning av de i Finland allmänt förekommande Fusarium avenaceum – mykotoxinernas verkningsmekanismer </div>

Evira/Helsingfors Vik, Auditorium C111 Kalevi
må 8.12.2008, kl. 10.30 – 12.00

Professor Hanna Tähti har flera gånger belönats för sitt banbrytande arbete för utveckling av cellbaserade modeller som ersätter djurförsök. Professor Tähti började på 1980talet forska i effekterna av organiska lösningsmedel på enzymatisk verksamhet hos röda blodkroppar. Redan då koncentrerade hon sina undersökningar på utvecklandet av enkla in vitro -cellmodeller. Professor Tähti har utvecklat cellmodeller av det centrala nervsystemet och av olika celler i ögonen, samt cellbaserade metoder för undersökningar av blod-hjärnbarriärer. Hon har dessutom utbildat och sporrat nya studeranden till att forska i nya tekniker.

Föreläsningen ingår i ett forskningsprojekt som finansieras av Finlands Akademi för tillämpande av moderna molekylära metoder på undersökning av de i Finland allmänt förekommande Fusarium avenaceum – mykotoxinernas verkningsmekanismer.
Föreläsningen hålls på finska.

Tilläggsuppgifter:
Prof. Kimmo Peltonen, Evira, forskningsenheten för kemi och toxikologi, 020 77 24410, kimmo.peltonen at-merkki-kapea.gifevira.fi
Teman: