Öronmärken av aluminium tas i vår i bruk för får och getter

26.1.2007

<div>Jord- och skogsbruksministeriet har i dag den 25 januari 2007 ändrat förordningen om godkännande av öronmärken för får och getter. Ändringen gör det möjligt att godkänna också sådana märken, som inte har något s.k. kontrollnummer. Framöver kan således också öronmärken av aluminium godkännas. </div>

Evira börjar omedelbart behandla ansökningar man fått om öronmärken enligt den ändrade förordningen. Efter att märkena godkänts kan de tas med i systemet för beställning av öronmärken. Under den tid ändringen av förordningen bereddes har vi redan tekniskt förberett oss på detta och då beslutet om godkännande tagits kan beställningar snabbt inledas.

Evira informerar omedelbart om saken då de nya öronmärkena godkänts och kan beställas från Evira.

Mer information ger:
Överinspektör Matleena Haapa, tfn 020 77 24211
Direktör Riitta Maijala, tfn 040 5722 897

Teman: