Orsaken till dödsfall bland grodor utreds med hjälp av naturvänner

6.6.2008

<div>Grodstammarna reduceras &ouml;verallt i v&auml;rlden. M&aring;nga grodarter &auml;r utrotningshotade. Orsaken kan vara att de f&ouml;r grodor l&auml;mpliga levnadsmilj&ouml;erna blir allt f&auml;rre till f&ouml;ljd av urbanisering och f&ouml;r&auml;ndrad markanv&auml;ndning, men den kan ocks&aring; vara smittsamma sjukdomar. Ett europeiskt forskarteam utreder som b&auml;st om ranavirussjukan bidragit till att stammarna reduceras. Evira deltar i unders&ouml;kningen i samarbetet med sakkunniga p&aring; Naturvetenskapliga centralmuseet.</div>

Inom ramen för detta projekt har Evira tagit fram metoder, med vilka man kan konstatera om grodor bär på detta sjukdomsalstrande virus. Det rör sig om en EU-finansierad undersökning i avsikt att kartlägga förekomsten av ranavirus i Europa och även framöver främja utredandet av orsaken till dödsfall bland grodor.

Ranaviruset orsakar sjukdom endast bland groddjur, fiskar och kräldjur. Sjukan smittar inte till människor eller andra djur. Ranaviruset har orsakat sjukdomsfall och dödlighet bland fiskar och groddjur i Australien, Asien och USA. I Europa har ranavirus påträffats hos grodor i Storbritannien, Italien och Kroatien. 

Observationer om dödligheten bland grodor samlas in fram till den 30 september 2008

Flera länder har visat intresse att delta i utredningen och vädjar till grod- och naturvänner att anmäla eventuella dödsfall bland grodor med hjälp av en enkät på webben. Enkäten på såväl finska som svenska finns på adressen http://www.webropol.com/P.aspx?id=239954&cid=21496947 .

Enkäten pågår fram till den 30 september 2008.

Mer information om såväl projektet som symptomen på ranavirussjuka bland grodor och länken till enkäten finns på Eviras webbsidor: www.evira.fi > Djursjukdoms- och livsmedelsforskning > Vetenskaplig forskning > Pågående forskningsprojekt > Risk assessment of new and emerging systemic iridoviral diseases for European fish and acquatic ecosystem (RANA) > Underprojekt: Virukset sammakoiden kuolleisuuden aiheuttajina – RANA-projekti (Virus som orsak till dödlighet bland grodor – projektet RANA).

Mera information:

-  Specialforskare Hannele Tapiovaara, Evira, Enheten för djursjukdomsvirologi, hannele.tapiovaaraat-merkki.gifevira.fi, tfn 020 77 24589
-  Docent Juhani Terhivuo (tillgänglig från och med den 23.6.2008), Naturvetenskapliga centralmuseet, juhani.terhivuoat-merkki.gifhelsinki.fi, tfn (09) 191 28844 

www.ranavirus.net (på engelska)
http://www.fmnh.helsinki.fi/elainmuseo/selkarankaiset/tietoa/herp/index.htm (på finska)

Teman: