Orsaken till Yersinia pseudotuberculosis-epidemin i Kajana misstänks vara rårivna morötter

4.8.2008

<div>I Kajanalandsområdet har efter mitten av april 2008 över 30 personer insjuknat i en magsjuka orsakad av bakterien Yersinia pseudotuberculosis. De insjuknade bor främst i Kajana. För största delen av dem började symptomen i månadsskiftet juni-juli. Också i Uleåborgstrakten har fler sjukdomsfall än vanligt orsakade av bakterien Y. pseudotuberculosis påträffats i juli. Utredningarna om ett eventuellt samband mellan fallen i Uleåborg och Kajana är ännu inte slutförda.</div>

Yersinia-epidemin misstänks ha orsakats av rårivna morötter som har levererats till flera storkök i Kajanaområdet. Råkosten av morot har gjorts av fjolårsmorötter. I laboratorieundersökningar har bakterier hittats förutom i råkosten också i morötter från den odlare som levererat morötterna, i prover av lagrets renhet och i jordprover. Undersökningarna för typbestämning av bakteriestammarna och jämförelse med patientprover pågår ännu. De morötter som misstänks ha orsakat epidemin finns inte mera i odlarens lager. Köken har informerats om fyndet och man har försäkrat sig om att det aktuella morotspartiet eller råkost av de aktuella morötterna inte mera serveras.

Bakterien Y. pseudotuberculosis har orsakat flera matförgiftningsepidemier via inhemsk morot sedan år 2003. Bakterien har kunnat isoleras i höga halter i synnerhet i morötter som lagrats över vintern. Nya morötter medför ingen risk att insjukna i yersinios.

Evira har gett anvisningar till storköken och dem som hanterar grönsaker om åtgärder för att minska risken för Yersinia pseudotuberculosis i morötter: http://www.palvelu.fi/evi/files/72_653_251.pdf

Folkhälsoinstitutet/Kommentarer av infektionsläkare 

Ytterligare information:
Överinspektör Taina Niskanen, tel. 020 77 24318


Teman: