Över 3000 gårdar befriade från restriktioner i Tyskland

11.1.2011

<p>Utredningarna av hur dioxinet som konstaterats i tyskt foder för livsmedelsproduktionsdjur spritt sig till gårdarna och livsmedlen har fortsatt och utgående från resultaten som erhållits av de fortsatta undersökningarna har man befriat över 3 000 sådana gårdar från restriktioner, som inte längre misstänks vara kontaminerade. Restriktionerna gäller fortsättningsvis 1 635 gårdar.</p>

Dioxinhaltigt foder har inte importerats till Finland. Enligt de fortsatta undersökningarna har partier av specialfodret exporterats till Danmark och Frankrike. De enda livsmedlen som exporterats från Tyskland är ägg till Holland, varifrån en del har levererats vidare till Storbritannien.

Evira följer upp läget via EU:s system för snabb varning (RASFF). EU-kommissionen informerar medlemsstaterna om eventuella fortsatta åtgärder.

Enligt ställningstagandet från det tyska federala institutet för riskvärdering BfR medför de konstaterade dioxinhalterna ingen akut hälsorisk för konsumenter som äter av livsmedlen, eftersom exponeringen är kortvarig. Myndigheterna har sålunda inte heller utfärdat några allmänna varningar till folk. Utöver äggen har inga andra produkter heller återkallats från den tyska marknaden.

Mer information ger
enhetschef Kyösti Siponen, Evira, tfn 050 386 8412

Mer information om fallet på EU:s webbsidor http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/dioxin_germany_en.htm

Vad är dioxin
Dioxin är ett miljögift, som man kan finna rester av huvudsakligen i feta livsmedel av animaliskt ursprung såsom fisk, kött och mjölkprodukter. Dioxinet anrikas i kroppen. Om man exponeras för stora doser dioxin under en längre tid, kan det påverka människans motståndsförmåga, fertilitet, hormonbalans och nervsystem. Dioxin ökar också cancerrisken. I Finland har dioxinhalterna i miljön och därmed i livsmedlen betydligt sjunkit från toppvärdena på 1970-talet. Genom att undvika livsmedel som innehåller animaliskt fett undviker man också dessa gifter.

Mer information i publikationen Kemiska kontaminanter i livsmedel och dricksvatten (Eviras publikationer 12/2010)
http://www.evira.fi/portal/se/evira/publikationer/?a=view&productId=198

Intaget av dioxin http://www.evira.fi/portal/se/evira/sakenheter/frammande_amnen_/undersokningar_och_projekt/

Information om tillsynen över främmande ämnen i Finland
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/esittely/toiminta/valvonta/arviointi_ja_raportit/sektorikohtaiset_raportit_2009/

Tillsynsresultat på EU-nivå
Europeiska myndighetens för livsmedelssäkerhet EFSA:s rapport över tillsynsresultaten på EU-nivå (2010) http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1385.htm

Teman: