På gåsgården påträffades inget fågelinfluensavirus <br>- de sista bekräftelseundersökningarna klara

28.11.2006

<div>I proverna som togs på en gåsgård i Mellersta Finland i slutet av oktober konstaterades inga virus som orsakar fågelinfluensa eller Newcastlesjuka. Prover för att konstatera en eventuell sjukdom togs efter att man i kartläggningsundersökningar påträffat antikroppar mot dessa sjukdomar på gården. Alla fortsatta undersökningar som gjorts med tanke på virus har varit negativa. Hos fåglarna förekom inte heller symptom på sjukdom.</div>

Såsom i de övriga EU-medlemsstaterna utförs i Finland uppföljningsundersökningar för att konstatera fågelinfluensa och Newcastlesjuka. Fågelinfluensa har inte påträffats hos finskt fjäderfä. Newcastlesjuka förekom på en enskild fjäderfägård år 2004.

Mer information:
Direktör Liisa Sihvonen, Evira, forskningsenheten för virologi, tfn 020 77 24570 och 050 5539226
Direktör Riitta Maijala, Evira, enheten för djurhälsa och välmående, tfn 02077 24210 och 040 5722897

Meddelande 30.11.:
Antikroppar mot fågelinfluensavirus har påträffats i gäss
- enligt preliminära undersökningar bär fåglarna inte på smittosamt fågelinfluensavirus

Teman: