På grund av renovering förflyttas Eviras BSE-undersökningar från Seinäjoki till Helsingfors från och med 5.11.2012

30.10.2012

<p>På grund av renoveringsarbeten i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras verksamhetsställe i Seinäjoki förflyttas undersökningarna av BSE-prover till BSE-laboratoriet i Helsingfors från och med måndagen den 5 november 2012. Förflyttningen gäller tills vidare.</p>

Finlands enda fall av bovine spongiform encephalopathy eller BSE konstaterades i december 2001.

Hur undersökningsresultaten levereras till kunderna
Om BSE-proverna levereras till prionlaboratoriet vid Eviras verksamhetsställe i Vik senast kl. 10, levereras svar via fax senast kl. 7 morgonen därpå. Prover som inkommit senast kl. 10 på en fredag undersöks och besvaras senast kl. 17 måndagen därpå.

Anvisningar om hur BSE-prover tas och sänds in finns på Eviras webbplats:
BSE prov för snabbtest (Evira)
Evira > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Provtagning och insändning av prover > Nötkreatur > BSE

Läs mer om BSE eller galna ko-sjukan
Förstasidan > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Nötkreatur och bison >
BSE eller galna ko-sjukan

Mer information:
Om TSE-testning:
forskningsenhetschef Liisa Kaartinen, tfn 029530 4577, 040 8407364
forskningsenhetschef Heikki Ahola, tfn 029530 5411, 050 4092808

Om verksamheten i slakterier och små slakterier:
enheten för köttkontroll, enhetschef Eeva-Riitta Wirta, tfn 029530 4267, 040 353 2447

Teman: