På nötdjursgårdarna som undersökts med tanke på kontaminering har inte påträffats någon salmonella

12.7.2010

<p>På gårdarna som undersökts på grund av det fynd av bakterien Salmonella Typhimurium som Foderraisio konstaterat i sin egenkontroll har inte konstaterats någon salmonella. Bakterien påträffades midsommarveckan i maltgroddar som använts som foderråvara och i ett tillverkat parti nötdjursfoder. Som försiktighetsåtgärd har Foderraisio återkallat från gårdarna de foder som innehåller maltgroddar och som veckan innan tillverkats på samma tillverkningslinje.</p>

På de nötdjursgårdar som hunnit börja använda av det eventuellt kontaminerade fodret (21 gårdar) har de kommunala veterinärerna tagit träckprover av djuren. Hittills har undersökts träckprover från 13 gårdar och i de proverna har inte konstaterats någon salmonella.

Utöver träckprover har Foderraisio tagit ytrenhetsprover i fodersilorna på gårdarna som använt av det tvivelaktiga fodret och i fodermiljön på några andra nöt- och svingårdar. Salmonella har inte konstaterats i ytrenhetsproverna från en endaste gård.

Enligt de resultat som hittills erhållits är det osannolikt att salmonellan skulle ha spritt sig till gårdarna med det kontaminerade foderpartiet. De slutliga undersökningarna blir färdiga nästa vecka.

Mer information ger:
Sirpa Kiviruusu, överinspektör (djursjukdomskontroll), tfn 0400 920 503, (från och med mån. 12.7)
Miia Kauremaa, överinspektör (djursjukdomskontroll), tfn 0400 318 510, (fre. 9.7)
Tarja Root, sektionschef (foderkontroll), tfn 040 572 5397

 

Teman: