På ställen där stenmurklor säljs skall det finnas varningsmärken och behandlingsanvisningar

25.4.2008

<div>P&aring; f&ouml;rs&auml;ljningsst&auml;llen som saluf&ouml;r f&auml;rska eller torkade stenmurklor skall det enligt g&auml;llande best&auml;mmelser finnas varningsskyltar som anger att svamparna &auml;r giftiga. Likas&aring; skall behandlingsanvisningar tillhandah&aring;llas. Livsmedelss&auml;kerhetsverket Evira rekommenderar dessutom att f&auml;rska murklor bara s&auml;ljs till konsumenter med betj&auml;ningsf&ouml;rs&auml;ljning, s&aring; att personalen kan se till att k&ouml;paren f&ouml;rst&aring;r att behandla svamparna r&auml;tt.</div>

Stenmurklor är exceptionella livsmedel så till vida att det är tillåtet att sälja dem trots att svampen i obehandlat skick innehåller en naturligt förekommande toksin, gyromitrin. En stor dos av detta gift leder till akut förgiftning. Gyromitrin och de metabolismprodukter som uppstår därav är också cancerframkallande. Riskerna med stenmurklor kan dock avvärjas med rätt behandling, och därför påminner man konsumenter årligen om hur stenmurklor skall behandlas.

Bland annat utlänningar i Finland kanske inte har kännedom om murklornas giftighet och om hur de förbehandlas rätt.

Om det i anslutning till försäljningen av stenmurklor inte finns lätt synliga anvisningar om hur murklorna skall behandlas, har tillsynsmyndigheten rätt att förbjuda försäljningen. Murklorna får på nytt tas till försäljning när de korrekta varningstexterna satts upp. Också konsumenter kan anmäla till sin kommuns livsmedelstillsynsmyndighet om att murklor säljs utan vederbörliga varningstexter.

Evira har publicerat till konsumenterna riktade broschyrer om hur murklor skall behandlas på finska, svenska, engelska, tyska, franska och ryska. Broschyrerna finns att få hos de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna och hos Evira för distribution på de ställen där murklor hålls till salu och för annan form av informering.

Broschyrer kan beställas eller laddas ner på Eviras webbsidor: http://www.evira.fi/portal/se/evira/bestallningstjanst/ Broschyrerna är kostnadsfria.  Portokostnaderna debiterades enligt postens gällande tariffer. Beställningsanvisningar och förfrågningar: via e-post tilaukset@evira.fi eller per telefon tel. 020 77 25104 och tel. 0400 378 710

Anvisningar om behandlingen av stenmurklor

Förvällning: Stenmurklor skall kokas två gånger i rikligt med vatten (1 del svamp till 3 delar vatten) i minst fem minuter. Efter varje kokning skall svamparna sköljas noga i rikligt med vatten.

Torkning: Murklor kan förvaras länge om de först torkas tills de blir snustorra. Torkade murklor skall blötas i vatten minst två timmar före användningen (100 g svamp och 2 liter vatten). Efter uppblötningen skall stenmurklorna förvällas i två omgångar på samma sätt som om de var färska.

Kom ihåg: När stenmurklor torkas eller förvälls skall ventilationen vara god. Det vatten som använts för uppblötning eller förvällning av stenmurklor får inte användas i matlagningen.

Närmare upplysningar:
Kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna
Ulla Karlström, överinspektör, Evira, tel. 020 77 24288

Teman: