På ställen där stenmurklor säljs skall det finnas varningsmärken och behandlingsanvisningar

24.4.2007

<div>På försäljningsställen som saluför färska eller torkade stenmurklor skall det enligt gällande bestämmelser finnas varningsskyltar som anger att svamparna är giftiga. Likaså skall behandlingsanvisningar tillhandahållas. Livsmedelssäkerhetsverket Evira rekommenderar dessutom att färska murklor bara säljs till konsumenter med betjäningsförsäljning, så att personalen inte bara kan dela ut anvisningarna utan också se till att köparen förstår att behandla svamparna rätt.</div>

Stenmurklor är exceptionella livsmedel så till vida att det är tillåtet att sälja dem trots att svampen i obehandlat skick innehåller en naturligt förekommande toksin, gyromitrin. En stor dos av detta gift leder till akut förgiftning. Gyromitrin och de metabolismprodukter som uppstår därav är också cancerframkallande. Riskerna med stenmurklor kan dock avvärjas med rätt behandling, och därför påminner man konsumenter årligen om hur stenmurklor skall behandlas.

Bland annat utlänningar i Finland kanske inte har kännedom om murklornas giftighet och om hur de förbehandlas rätt.

Om det i anslutning till försäljningen av stenmurklor inte finns lätt synliga anvisningar om hur murklorna skall behandlas, har tillsynsmyndigheten rätt att förbjuda försäljningen. Murklorna får på nytt tas till försäljning när de korrekta varningstexterna satts upp. Också konsumenter kan anmäla till sin kommuns livsmedelstillsynsmyndighet om att murklor säljs utan vederbörliga varningstexter.

Evira har publicerat till konsumenterna riktade broschyrer om hur murklor skall behandlas på finska, svenska, engelska, tyska, franska och ryska. Broschyrerna finns att få hos de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna och hos Evira för distribution på de ställen där murklor hålls till salu och för annan form av informering.

Broschyrer kan beställas på Eviras e-postadress tilauksetat-merkki.gifevira.fi, eller på telefonnumret 020 77 25104 eller 020 77 24062, fax 020 77 24350. Beställningen kan också göras på webbadressen: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/. Broschyrerna fås gratis. För beställningar på mer än 100 stycken eller 2 kg debiteras postavgift.

Anvisningar om behandlingen av stenmurklor

Förvällning: Stenmurklor skall kokas två gånger i rikligt med vatten (1 del svamp till 3 delar vatten) i minst fem minuter. Efter varje kokning skall svamparna sköljas noga i rikligt med vatten.

Torkning: Murklor kan förvaras länge om de först torkas tills de blir snustorra. Torkade murklor skall blötas i vatten minst två timmar före användningen (100 g svamp och 2 liter vatten). Efter uppblötningen skall stenmurklorna förvällas i två omgångar på samma sätt som om de var färska.

Kom ihåg: När stenmurklor torkas eller förvälls skall ventilationen vara god. Det vatten som använts för uppblötning eller förvällning av stenmurklor får inte användas i matlagningen.

Närmare upplysningar:
Kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna
Anja Hallikainen, livsmedelsöverinspektör, Evira, tel. 020 77 24287, 050 3868 433

Teman: