På ställen där stenmurklor säljs skall det finnas varningsmärken och behandlingsanvisningar

11.5.2006

<div>På försäljningsställen som saluför färska eller torkade stenmurklor skall det enligt gällande bestämmelser finnas varningsskyltar som anger att svamparna är giftiga. Likaså skall behandlingsanvisningar tillhandahållas.</div>

Livsmedelssäkerhetverket Evira rekommenderar dessutom att färska murklor bara säljs till konsumenter med betjäningsförsäljning, så att personalen inte bara kan dela ut anvisningarna utan också se till att köparen förstår att behandla svamparna rätt.

Stenmurklor är exceptionella livsmedel så till vida att det är tillåtet att sälja dem trots att svampen i obehandlat skick innehåller ett gift, gyromitrin. En stor dos av detta gift leder till akut förgiftning. Gyromitrin och de metabolismprodukter som uppstår därav är också cancerframkallande. Riskerna med stenmurklor kan dock avvärjas med rätt behandling, och därför påminner man konsumenter årligen om hur stenmurklor skall behandlas.

Bland annat utlänningar i Finland kanske inte har kännedom om murklornas giftighet och om hur de förbehandlas rätt.

Broschyrer med anvisningar om murklorna tillhandahålls av de kommunala hälsoinspektörerna och av Evira. Anvisningarna finns på finska, svenska, engelska, franska, tyska och ryska.

Om det i anslutning till försäljningen av stenmurklor inte finns lätt synliga anvisningar om hur murklorna skall behandlas, har tillsynsmyndigheten rätt att förbjuda försäljningen. Murklorna får på nytt tas till försäljning när de korrekta varningstexterna satts upp. Också konsumenter kan anmäla till sin kommuns livsmedelstillsynsmyndighet om att murklor säljs utan vederbörliga varningstexter.

I flera svamphandböcker, också nyutgivna sådana, är uppgifterna om behandlingen av murklor felaktiga.

Anvisningar om behandlingen av stenmurklor

Förvällning: Stenmurklor skall kokas två gånger i rikligt med vatten (1 del svamp till 3 delar vatten) i minst fem minuter. Efter varje kokning skall svamparna sköljas noga i rikligt med vatten.

Torkning: Murklor kan förvaras länge om de först torkas tills de blir snustorra. Torkade murklor skall blötas i vatten minst två timmar före användningen (100 g svamp och 2 liter vatten). Efter uppblötningen skall stenmurklorna förvällas i två omgångar på samma sätt som om de var färska.

Kom ihåg: När stenmurklor torkas eller förvälls skall ventilationen vara god. Det vatten som använts för uppblötning eller förvällning av stenmurklor får inte användas i matlagningen.

Beställning av broschyrmaterial: http://www.evira.fi/portal/se/evira/publikationer/ ,

tilaukset@evira.fi, tel. 020 772 4066, fax 020 772 4350.

Närmare upplysningar:

- livsmedelsinspektörerna vid länsstyrelserna och de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna

- överinspektör Anja Hallikainen, Evira, tel. 020 772 4287, 050 3868 433.

Teman: