Pälsfarmen som misstänks behandla djuren illa inspekteras

5.11.2010

<p>Den pälsfarm i Mellersta Finland, som Fyrans nyheter visade videomaterial från i sin nyhetssändning den 4 november 2010, kommer omedelbart att inspekteras. Utgående från bildmaterialet föreligger skäl att misstänka att farmen brutit mot djurskyddslagstiftningen.</p>

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, inom vilkets område farmen ligger, utför i dag en djurskyddsinspektion på farmen i fråga. Inspektionen bygger på en misstanke om att farmen brutit mot djurskyddsbestämmelserna. Om man under inspektionen konstaterar att brott mot djurskyddslagstiftningen skett, vidtar myndigheterna sådana åtgärder som avses i djurskyddslagen. Polisen informeras likaså om djurskyddsbrottet.

Evira påminner om att man alltid skall kontakta den lokala djurskyddsmyndigheten, om man misstänker att ett djur sköts eller behandlas i strid mot djurskyddslagen. Djurskyddsmyndigheten har rätt att utföra en djurskyddsinspektion.

Djurskyddslagstiftningen:
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/f/default.html

Tillsynen över djurskyddet: http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/overvakning_av_djurskydd/

Mer information ger:
Överinspektör Sanna Varjus, tfn 020 77 24330

Teman: