Pandemiskt influensavirus bekräftat i ett svinstall

30.11.2009

<p>I prover tagna ur svinens luftvägar har bekräftats det pandemiska influensaviruset (H1N1) 2009 i de analyser som Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Institutet för hälsa och välfärd (THL) utfört. Det är det första fallet i Finland, då ett pandemiskt influensavirus hos människan påvisats ha överförts till svin.</p>

Motsvarande smittor har konstaterats på enstaka svin- och fjäderfägårdar i olika länder allt sedan maj.

I Finland konstaterades i mars detta år för första gången svininfluensa speciellt för svin. Det virus som cirkulerade i svinstallen visade sig vara av subtypen H1N1, som under det senaste årtiondet allmänt förekommit bland svin i flera europeiska länder, såsom Danmark och Sverige. Fastän svinens eget influensavirus och det pandemiska viruset bägge är av subtypen H1N1, är dessa virus endast mycket långväga släktingar till varandra.

Evira och THL samarbetar vid uppföljning av influensavirusstammar bland människor och svin. Utgående från tidigare undersökningar och erfarenheter av motsvarande situationer har smittorna som överförts från människan till svin i denna pandemisituation och i epidemistadiet i Finland ingen betydelse med tanke på hur epidemin avancerar bland befolkningen. Influensaviruset smittar inte via livsmedel och man kan således tryggt äta svinkött.

Om åtgärder för att förhindra spridning och om livsmedelssäkerhet (Evira)
Mer information om svininfluensa (Evira)

Mer information ger:
Influensa hos svin
Forskningsdirektör Liisa Sihvonen, tfn 050 553 9226
Forskningsenhetsdirektör Liisa Kaartinen, tfn 040 840 7364
Direktör Taina Aaltonen, tfn 040 775 0219

Influensa hos människan
Överläkare Markku Kuusi, THL, tfn 020 610 8935

 

Teman: