Parasitsjukdom har dödat finkfåglar

23.10.2008

<div>Under den här hösten har dödlighet bland finkfåglar observerats i Egentliga Finland. Vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira har man undersökt döda bofinkar och grönfinkar som hittats i området. De har konstaterats ha inflammation i krävan och matstrupen. Orsaken har visat sig vara en encellig parasit av släktet Trichomonas. </div>

Trichomonas gallinae är ett urdjur som lever i fåglarnas svalg och kräva. Den har tidigare påträffats hos tamduvor i Finland. Rovfåglar kan bli smittade, då de äter en fågel som bär på parasiten, och de kan bli allvarligt sjuka. Hos småfåglar orsakar parasiten en smärtsam inflammation i svalget och krävan, vilket gör det svårt att äta, och till slut blir fågeln helt utmattad. En sjuk fågel verkar rufsig och kraftlös och näbben kan vara nedsmutsad av sekret. Parasiten smittar inte till människan och inte heller t.ex. till katter eller hundar.

Den sjukdom som parasiten Trichomonas orsakar kallas trichomonos och har upptäckts hos småfåglar sedan 2005 i England, där den orsakade död bland grönfinkar och bofinkar vid matningsplatserna i trädgårdarna. Den här sjukdomen har under sommaren för första gången konstaterats hos finkfåglar i Sverige och Norge. I Finland har fall anmälts i september och oktober i S:t Karins, Halikko och Åbo. Det har främst varit fråga om grönfinkar.

Trichomonas sprids mellan fåglarna via sekret från näbben. Till exempel på matningsplatserna kan parasiten finnas på frön som har vidrörts av sjuka fåglars näbb och i fröskalet eller dricksvattnet. Parasiten dör i temperaturer under noll grader, så sjukdomsutbrott förekommer vanligen på fågelbrädena under den varma årstiden. Torka tar också död på parasiten. Det lönar sig alltså att begränsa matningen av fåglar till vintersäsongen för att bekämpa parasitsmitta. Om fåglar som insjuknat i trichomonos eller fåglar med symptom på sjukdomen förekommer på matningsplatsen ska utfodringsautomaterna och vattenkärlen tömmas och rengöras ordentligt och gärna desinficeras. Foder på marken borde också städas bort. Utfodringen borde flyttas till en annan plats eller avslutas åtminstone tills det blir minusgrader.

Evira följer fortsättningsvis upp förekomsten och eventuell spridning av parasiten Trichomonas. Prover och observationer av småfågeldöd samlas in vid Eviras forskningsenhet för fisk- och vilthälsa, som kan kontaktas via telefon eller e-post.

Ytterligare information:
Forskare (veterinär) Marja Isomursu, tfn 020 77 24910, e-post: marja.isomursu at-merkki-kapea.gifevira.fi


Teman: