Parasitsjukdom härjar återigen bland finkar vid fågelborden

11.8.2011

<p>Parasitsjukdomen trichomonos som särskilt drabbar grönfinkar verkar åter ha blivit allmännare sommaren 2011. Många sparvfåglar drabbas likaså. I Evira har trichomonosepidemier verifierats i Vanda, Jämsä och Övertorneå, av vilka den sistnämnda är den hittills nordligaste kända orten där sjudomen förekommer.</p>

 Trichomonos orsakas av det encelliga urdjuret Trichomonas gallinae som lever som parasit i fågelns mun och matstrupe. Parasiten konstaterades hos våra grönfinkar första gången år 2008 i Egentliga Finland och året därpå expanderade området där parasiten förekommer snabbt längs kusten upp till Uleåborg, till Nyland och till Mellersta Finland. Vid samma tidpunkt spred sig sjukdomen också till Sverige och Norge. I Sverige har man liksom i Finland denna sommar konstaterat fler sjukdomsfall än året innan.

Trichomonos är en sjukdom som förekommer under den varma årstiden och den kan särskilt under sensommaren, då fågelstammarna är som tätast, snabbt sprida sig. Parasiten tål inte köld. Vid fågelborden sprider sig sjukdomen lätt via en endaste sjuk fågel. Fågeln som drabbats kan inte svälja mat, fastän den in i det sista försöker äta. Fågeln blir tam och apatisk och området runt näbben kan vara osnyggt. Fågeln svälter slutligen ihjäl eller ådrar sig som försvagad en bakteriell allmäninfektion.

För att förhindra smitta är det bäst att se till att fågelborden är rena. Det är ofta bäst att sluta mata fåglarna, framförallt om sjukdomen redan spritt sig till matningsplatsen. Parasiten smittar inte människan eller t.ex. hundar och katter.

Döda fåglar kan sändas in till Evira för utredning av orsaken till sjukdomen. Anvisningar finner du på Eviras webbsidor.
Sjukdomsmisstankar särskilt i Lappland och Östra Finland är nu intressanta, eftersom det i de områdena än så länge inte just finns några verifierade observationer av parasiten. Om det inte är möjligt att sända in en fågel för undersökning, kan man lämna en anmälan om dödsfall bland fåglarna på Eviras webbsidor(bara. på finska)

Mer information ger:
veterinär Marja Isomursu, tfn 02077 24910, marja.isomursu at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: