Päronpest har spridits till en åländsk päronodling

8.10.2014

<p>På en åländsk päronodling har växtsjukdomen päronpest för första gången hittats. Det är en av de skadligaste sjukdomarna på äppel och päron i Europa. Sjukdomens spridning och behövliga åtgärder utreds av Ålands landskapsregering, som får hjälp av Livsmedelssäkerhetsverket Evira i bekämpningen av sjukdomen. Päronpesten är inte farlig för människor och djur.</p>

I det prov som togs av Ålands landskapsregering konstaterades växtsjukdomen päronpest, som orsakas av bakterien Erwinia amylovora. Proverna togs från ett päronträd i en fruktodling och de undersöktes vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Det är ännu inte känt vilken väg sjukdomen har spridits till Åland.

Andra värdväxter för sjukdomen utöver äppel och päron är häggmispel, rönn, hagtorn och oxbär, som alla är vanliga växter också i Finland.

Päronpest är en farlig växtsjukdom, eftersom den är svår att utrota och orsakar stora ekonomiska skador. Dessutom kan den inte bekämpas med växtskyddsmedel. Sjukdomen förekommer nu i alla EU-länder inklusive Finland.

Fruktträd som har konstaterats vara smittade måste förstöras. Beslut om att förstöra träd fattas av Ålands landskapsregering. En mera omfattande kartläggning av sjukdomens spridning på Åland görs sommaren 2015.

På Åland produceras cirka två tredjedelar av Finlands fruktskörd.

Symtom på päronpest är svarta och böjda, döda skott

Symtom på sjukdomen är att blommorna vissnar och blir mörkbruna eller svarta men vanligen inte faller av. Unga skott och kvistar vissnar och mörknar och deras spets böjs nedåt. Döda skott och löv sitter kvar på trädet och ser brända ut. Frukterna mörknar, hänger kvar på växten och mumifieras. Sjukdomens symtom syns bäst på högsommaren och sensommaren.

Päronpest sprids via smittade plantor från land till land och regionalt via fåglar och regn. Pollinerande insekter, exempelvis bin, sprider också päronpesten.

Läs mera: 
Meddelande av Ålands landskapsregering
Information om och bilder av päronpest:  Päronpest
Vanliga frågor: Päronpest  
Villkor för införsel av växter för resenärer  (pdf, 108 kB)
Skyddade zoner
Anmälan av misstanke om päronpest i Fastlandsfinland: www.evira.fi/tuhoojailmoitus  
Anmälan av misstanke om päronpest på Åland: annika.hollsten /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb regeringen.ax

Mer information:
sektionschef Jari Poutanen, tfn 040 845 4869

 

Teman: