Päronpest kan spridas från plantor som importerats från Estland

29.7.2013

<br />

Den farliga växtsjukdomen päronpest kan spridas till Finland från plantor av fruktträd och prydnadsbuskar som importerats från Estland. Därför är det skäl att undvika import av plantor av speciellt äppel- och päronträd från Estland. Från länder utanför EU är import av päronpestens värdväxter helt förbjuden.

I Estland upptäcktes päronpest (Erwinia amylovora) på äppel- och päronträd på fem orter år 2012. Sjukdomen förekommer i alla länder i den Europeiska unionen frånsett Finland och Portugal.

Plantor av sjukdomens värdväxter som importerats från Estland utgör nu en särskild risk, eftersom sjukdomen sprids främst via smittade plantor. Värdväxter för sjukdomen är äppel, päron, rönnar, häggmispel, hagtorn, aronia, oxbär, rosenkvitten, kvitten, japansk mispel, mispel, eldtorn och lagermispel.

EU har godkänt Finland som skyddszon för päronpest, vilket innebär att man försöker förhindra spridning av sjukdomen till området. Till skyddszonen får endast friska plantor transporteras. Därför måste en estnisk försäljare fästa ett särskilt ZP-växtpass på värdväxter för päronpest om de ska importeras till Finland. Det är en lapp märkt med ZP, Estlands landskod EE samt odlarens registernummer. Passet visar att växterna har sitt ursprung i ett område som är fritt från päronpest och kommer från en plantskola som övervakas av myndigheterna.

Anvisningar till dem som köper plantor för eget bruk från Estland

• Undvik införsel av päronpestens värdväxter från Estland, speciellt plantor av äppel- och päronträd.
• Köp inte päronpestens värdväxter på torg eller av privata försäljare.
• Var uppmärksam på plantans utseende. Köp inte en planta som ser ut att vara i dåligt skick.
• Se till att den planta du köper har ZP-växtpass.
• Spara växtens växtpass. Om plantan senare börjar få symtom på päronpest kan myndigheterna med hjälp av uppgifterna på växtpasset spåra plantans ursprung.

Päronpest är en växtsjukdom som orsakas av bakterier och som klassificeras som farlig. Päronpesten får först skotten att vissna och svartna, den sprids småningom till tjockare grenar och till stammen och får till slut hela växten att dö.

Av EU-länderna är Finland, Estland och Portugal skyddszoner för päronpest inom hela statens område. I många EU-länder, exempelvis Holland, finns dessutom mindre områden som är fria från päronpest. Från sådana områden får sjukdomens värdväxter importeras med ZP-växtpass till skyddszoner. Estland kan bibehålla sin rättighet till skyddszon om man lyckas utrota sjukdomen.


Mera information om och bilder av päronpest:

Evira.fi > På svenska > Växter > Odling och production > Växtsjukdomar och skadedjur > Farliga växtsjukdomar och skadedjur > Päronpest

Frågor och svar > Päronpest

Villkor för införsel av växter för resenärer (pdf, 22 kt)

Mer information: sektionschef Raija Valtonen, tfn 040 560 2510

Teman: