Påståenden om minskad sjukdomsrisk kan användas först efter att de blivit godkända

29.10.2008

<div>Livsmedelssäkerhetsverket Evira påminner livsmedelsföretagarna om att det inte är tillåtet att använda påståenden om minskad sjukdomsrisk förrän påståendena har blivit godkända enligt förordningen om närings- och hälsopåståenden (EG) Nr 1924/2006. Vid behov vidtar Evira åtgärder för att säkerställa att inga påståenden om minskad sjukdomsrisk används utan godkännande.</div>

Förordningen om närings- och hälsopåståenden om livsmedel (EG) Nr 1924/2006 började tillämpas 1.7.2007. Förordningen ger livsmedelsföretagarna möjlighet att med flera års övergångstid ändra de egna produkterna och påståendena om dem så att de motsvarar bestämmelserna. De flesta övergångstiderna löper ut 31.1.2010. Därefter får endast godkända påståenden användas. De viktigaste datumen kan kontrolleras i Eviras nya tillsynsanvisning om övergångstider på Eviras webbplats.

Det har dock inte getts någon övergångstid för påståenden om minskad sjukdomsrisk, närmare bestämt minskning av en riskfaktor. Efter att förordningen om påståenden började tillämpas 1.7.2007 kan alltså livsmedel som släpps ut på marknaden inte förses med påståenden om minskad sjukdomsrisk förrän påståendet har fått tillstånd enligt förordningen. Om ett livsmedel har kommit ut på marknaden före 1.7.2007, kan man fortsätta saluföra det fram till produktens sista tillåtna försäljningsdag, men inte mera efter 31.7.2009. Evira anser dock att påståenden som hänvisar till minskad sjukdomsrisk i livsmedlens marknadsföringsmaterial inte mera kan användas.

Hurudana påståenden är påståenden om minskad sjukdomsrisk (= riskfaktor)?

Gränsdragningen när det gäller funktionella påståenden (artikel 13) och påståenden om minskad sjukdomsrisk (artikel 14) har inte varit klar. En gränsdragning på gemenskapsnivå har gjorts först i och med att kommissionens tillämpningsanvisning från 14.12.2007 om verkställande av förordningen om närings- och hälsopåståenden togs i bruk. Praxis för anvisningen klarlades, då gemenskapens lista med en sammanställning av hälsopåståenden i artikel 13 i slutet av sommaren 2008 inlämnades till EFSA för bedömning.

Ett påstående om att ett livsmedel påverkar riskfaktorer som har att göra med sjukdom betraktas som ett påstående om minskad sjukdomsrisk. Till exempel påståendena ”sänker kolesterolet” eller ”sänker blodtrycket” är sådana påståenden, eftersom det är känt att förhöjt kolesterol eller blodtryck är riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. Däremot är påståendet ”minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar” inte ett påstående om att en riskfaktor minskas. Det betraktas som ett medicinskt påstående, eftersom det ger en föreställning om att sjukdom förebyggs. Enligt livsmedelslagen (23/2006, 9 §) är det förbjudet att framföra påståenden om att ett livsmedel förebygger, behandlar eller botar en sjukdom.

Tillsynen över att kraven i förordningen om påståenden följs kommer att effektiveras år 2010, då största delen av övergångstiderna har löpt ut.

Mera information om övergångstiderna:
överinspektör Sari Sippola, tel. 020 77 24283, sari.sippola@evira.fi

Mera information finns på Eviras webbplats: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillsyn_och_foretagare/narings-_och_halsopastaenden/

  • Eviras tillsynsanvisning om övergångstiderna i förordningen om närings- och hälsopåståenden (EG) Nr 1924/2006 artikel 28 (snart också på svenska)
  • Kommissionens tillämpningsanvisning om verkställande av förordningen om närings- och hälsopåståenden (EG) Nr 1924/2006 (bara på finska)

Teman: