Patogen som angriper tomater har hittats i Finland

6.6.2008

<div>Livsmedelss&auml;kerhetsverket Evira har hittat en ny patogen i Finland som angriper tomater – Tomato Apical Stunt Viroid (TASVd) – p&aring; plantor av stj&auml;rns&ouml;ta (Solanum jasminoides) som odlats som sommarblomster. Om viroiden sprids till tomatodlingar kan den orsaka betydande sk&ouml;rdef&ouml;rluster. Evira varnar tomatodlare f&ouml;r viroider som sprids via prydnadsv&auml;xter av familjen potatisv&auml;xter.</div>

Viroiden TASVd hittades i en finländsk växthusodling på plantor av stjärnsöta som importerats från Holland. Viroiden orsakade inte några symptom på stjärnsötan och den hittades i ett prov som tagits vid inventering av Potato Spindle Tuber Viroid (PSTVd). De kontaminerade växtpartierna har destruerats.

Både PSTVd och TASVd kan vara helt symtomfria på många prydnadsväxter, men de orsakar starka symptom på tomater. Symptomfria prydnadsväxter kan också sprida viroiderna vidare till tomatproduktionen.

PSTVd och TASVd sprids mycket lätt genom växtsaft, bland annat via skötselåtgärder. Det enda sättet att bekämpa viroider är att destruera växterna, desinficera odlingslokalen och arbetsredskapen samt använda rent växtmaterial.

Evira uppmanar tomatodlare att ta i beaktande att helt symptomfria prydnadsväxter av familjen potatisväxter kan vara infekterade av PSTVd eller TASVd. En viktig metod för att förebygga kontaminering är att odla tomater och övriga potatisväxter i skilda lokaler. Kontakta TE-centralen eller Eviras växtinspektör om viroid kontamination misstänks.

TASVd

TASVd på tomatplantor orsakar förbuskning, bladen blir missbildade och gulnar. Frukterna på kontaminerade plantor förblir små, färgen blekröd och hållbarheten försämras betydligt.

TASVd har påträffats inom tomatproduktionen i Israel, Elfenbenskusten, Indonesien, Tunisien och Senegal. På prydnadsväxter har den också påträffats i Europa, åtminstone i Holland, men man känner ännu inte till dess exakta utbredning.

PSTVd

Potato Spindle Tuber Viroid är sjukdomsalstrande på potatis i synnerhet. På tomatplantor orsakar den bladfläckar, bladen gulnar och tillväxten avstannar. På potatisplantor blir knölarna små och spolformig.

PSTVd förekommer inom potatisproduktionen i flera länder, bland annat i Ryssland och Kanada. På tomater har den påträffats åtminstone i England, Belgien och Holland.

I fjol inventerades PSTVd på änglatrumpeter och stjärnsöta i EU och av resultaten att döma är den tämligen vanlig på dessa växter. PSTVd har inte påträffats i Finland.

Ytterligare information:
Äldre inspektör Jari Poutanen, tfn 020 77 25126
Överinspektör Salla Hannunen, tfn 020 77 25072

Teman: