Påverka ekokontrollen – svara på enkäten

4.4.2011

<p>I diskussionsfora, i medierna och på olika tillställningar framförs ofta påståenden om att övervakningen kväver ekoproduktionen. För att hjälpa till att identifiera problemen inom ekokontrollen kan man under april månad svara på en enkät om ekokontrollen på Livsmedelssäkerhetsverkets webbplats Evira.fi.</p>

Resultaten används som stöd i utvecklingen av övervakningen. Av resultaten publiceras ett sammandrag på Eviras webbsidor i slutet av maj. Såväl företagare i ekobranschen som konsumenter kan svara på enkäten.

Ekokontrollen påstås ofta vara byråkratisk och produktionskraven svårbegripliga. Påståendena framförs ändå ofta på allmän nivå eller som en självklar sanning, som inte motiveras. Utgående från en oriktad kritik är det svårt att utveckla övervakningen och finslipa produktionskraven.

De som svarar på enkäten kan berätta om sina egna erfarenheter av ekokontrollen och produktionskraven och komma med förslag på hur dessa kunde utvecklas. I enkäten samlas också in information om problempunkterna i produktionskraven dvs. de frågor som i praktiken är svåra att genomföra.

Enkäten: Evira > Sakenheter > Ekologisk produktion > Kundenkät
Luomuliittos blogg (på finska): http://luomuliitto.wordpress.com/

överinspektör Beata Meinander, Evira, tfn 0400 571 033
överinspektör Merja Manninen, Evira, tfn 040 849 8325

Teman: