Pia Mäkelä i ledningen för Eviras forsknings- och laboratorieavdelning

20.9.2013

<p>Till avdelningschef för Eviras forsknings- och laboratorieavdelning har från och med 16.1.2014 utnämnts veterinärmedicine doktor Pia Mäkelä.</p>

Hon kommer till Evira efter att ha innehaft chefskapet för enheten för biologisk uppföljning under Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

Tidigare har Mäkelä arbetat bland annat som nationell expert i Europeiska kommissionen (SANCO) i uppgifter som hänfört sig till lagstiftningen om livsmedelshygien och som veterinäröverinspektör på jord- och skogsbruksministeriet.

Bild: Pia Mäkelä (jpg, 40 kb)

Teman: