Planeringstävlingen om Eviras visuella image avgjord

7.4.2006

<div>Planeringstävlingen om den visuella imagen för Livsmedelssäkerhetsverket Evira, som inleder sin verksamhet i början av maj, har avgjorts. Första priset gick till Marja-Riitta Kolari. Hennes fräscha förslag bedömdes som det bästa för det nya verket. Allt som allt inkom över 80 förslag. </div>

Den öppna planeringstävlingen som jord- och skogsbruksministeriet utlyste i vintras rönte stor popularitet. Man fick in 86 förslag från 58 personer. Förslagen som deltog i planeringstävlingen om verkets visuella image förväntades innehålla såväl en logo som grafiska anvisningar. Den visuella imagen skulle ge en bild av Evira som en modern, aktiv, internationell och effektiv myndighet och forskningsanstalt. Den skulle också beskriva verkets verksamhetsfält och sakkännedom, tillförlitlighet och dynamik.

Tävlingsjuryn gick igenom alla förslag och bedömde dem i relation till de ovan nämnda kriterierna. Juryn ansåg att Marja-Riitta Kolaris förslag bäst motsvarade de krav som ställts på den visuella imagen.
Kolaris förslag ansågs vara det säregnaste. Förslaget är mycket visuellt och användbart  såväl i tryckt som vid elektronisk kommunikation och det kunde godkännas så gott som sådant utan några större vidareutvecklingsbehov. Kolari utexaminerades nyligen som grafisk planerare från Kuopio Designakademi. Utgångsidén i logon som hon planerat är att forskning och tillsyn avbildas i form av ett stiliserat förstoringsglas, som kastar två skuggor. De tre bågarna symboliserar på ett lämpligt sätt också de tre verken som fusioneras. Kolari fick som lovat 10 000 euro som belöning för sitt vinnande förslag.

Evira inleder sin verksamhet i början av maj 2006 och omfattar därefter Livsmedelsverket (EVI), Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel EELA och Kontrollcentralen för växtproduktion (KTTK) jämte jord- och skogsbruksministeriets (JSM) livsmedels- och hälsoavdelnings verkställighetsuppgifter. Verket har som uppgift att säkerställa livsmedlens säkerhet, främja djurs hälsa och välmående, sörja för förutsättningarna för växt- och djurproduktion och växthälsan.

Mer information ger
Jorma Hirn, jord- och skogsbruksministeriet, telefon (09) 16001, jorma.hirn@mmm.fi
Ben Rydman, Kontrollcentralen för växtproduktion, telefon 02077 2003 ben.rydman@kttk.fi

Teman: