Plant- och frömärkningar gäller också vid postorder- och internetförsäljning

2.3.2009

<div>Plant- och fröhandeln sker allt mera via internet- och postorderförsäljning. Då man bläddrar bland webbsidorna och planerar sina inköp ska man komma ihåg att kontrollera den information som ges om produkterna. Vid postorder- och internetförsäljning måste vissa uppgifter som anges i lagen om plantmaterial uppges om plantorna och fröerna liksom också i plantbutiker. </div>

De som köper plantor samt fröer av frukt-, bär- och prydnadsväxter måste ges följande information:
- växternas vetenskapliga namn samt deras finska eller svenska namn,
- sort eller motsvarande benämning (också för grundstam),
- produktionsland/-länder,
- sorteringsmärkningar och
- säljarens eller odlarens namn.

Säljarens eller odlarens namn behöver inte anges separat i anslutning till växten, om det framgår på annat sätt av webbsidan eller postorderkatalogen.

Växternas storlek är också en viktig information då kunden inte kan se växterna. Sorteringsmärkningen avser storlek och ålder för de plantor som finns till salu. För containerplantor ska förutom sorteringsmärkningen också containerns storlek i liter eller centimeter anges.

Informationen måste anges för följande produkter:
- träd och buskar (också fruktträd och bärbuskar)
- perenner
- blomlökar och knölar,
- plantor av köksväxter,
- frön av träd och buskar,
- frön av sommarblommor och andra prydnadsväxter med örtstam,
- grönväxter och
- kruk- och utplanteringsväxter (såsom sommarblommor).

Märkningar på frön av köksväxter:
Frön av köksväxter har sina egna krav baserade på lagen om handel med utsäde. Förpackningar med frön av köksväxter måste ha följande obligatoriska uppgifter:
• art och sort,
• förpackarens uppgifter och id-nummer,
• månad och år då förpackningen tillslutits eller senaste tidpunkt då grobarheten bestämts och
• utsädesklass.

Vid beställning av frön av köksväxter från länder utanför EU måste köparen själv försäkra sig om att sorten ingår i EU:s förteckning över köksväxtsorter. I handeln inom EU-länderna svarar säljaren för att den sort som säljs finns med i sortförteckningen.

Kom ihåg riskerna för växtskadegörare vid beställning från utlandet
Att beställa växter från utlandet medför en risk för spridning av växtsjukdomar och skadeinsekter. Därför regleras också privatpersoners inköp av lagstiftningen. Då man själv beställer växter från utlandet ska man kontrollera införselvillkoren såsom importförbud samt krav på intyg och märkningar.

Päronpest – en farlig växtsjukdom
Man måste vara speciellt noggrann när det gäller värdväxter för päronpest, eftersom det är en farlig växtsjukdom som sprids med vanliga trädgårdsväxter hos oss. Från EU-länderna får päronpestens värdväxter skaffas endast om de har ZP-växtpassmärkning, vilket visar att växterna har drivits upp på ett område där päronpest inte förekommer. Från länder utanför EU får dessa växter inte alls skaffas.

Värdväxter för päronpest är
häggmispel ( Amelanchier spp.), rosenkvitten ( Chaenomeles spp.),
oxbär ( Cotoneaster spp.), hagtorn ( Crataegus spp.),
kvitten ( Cydonia spp.), japansk mispel ( Eriobotrya spp.),
äppelträd (M alus spp.), mispel ( Mespilus spp.),
Photinia davidiana, eldtorn ( Pyracantha spp.),
päronträd ( Pyrus spp.) och rönn ( Sorbus spp.).

Importförbud och krav på intyg från länder utanför EU
Från länder utanför EU är det helt förbjudet att importera förutom värdväxter för päronpest också vissa andra växter på grund av risken för skadegörare och sjukdomar. Importförbudet gäller bland annat barrväxter, vinrankor och citrusträd. Även plantor av tillåtna växtarter måste vid import från länder utanför EU ha sundhetscertifikat beviljat av ursprungslandets myndigheter, och växterna inspekteras vid införseln. Både intyg och inspektion är avgiftsbelagda.

Vid beställning via internet eller postorder kan det i praktiken vara omöjligt att få ett sundhetscertifikat med försändelsen, eftersom säljaren separat borde skaffa det av det aktuella landets myndigheter. Om inget intyg medföljer försändelsen är införseln olaglig. Kravet på intyg gäller förutom plantor också sticklingar, knölar och annat förökningsmaterial samt krukväxter. För vissa växtarters frön krävs också intyg. För orkidéer gäller också CITES-begränsningar för utrotningshotade växter.


Mer information på Evira.fi:

 • Angelägenheter som rör import av växter: Evira.fi > Växtinspektionen > Import
 • Päronpest: Evira.fi > Växtinspektionen > Karantänskadegörare > Frukt- och bärproduktion > Päronpest (pdf, 110 kb)
 • Villkor för införsel av växter för resenärer: Evira.fi > Växtinspektionen > Anvisningar > Import (pdf, 22 kb)
 • Anvisning om sundhetscertifikat för växter: Evira.fi > Växtinspektionen > Anvisningar (pdf, 29 kb)
 • Förbud mot införsel av växter: Evira.fi > Växtinspektionen > Anvisningar > Import > Införselförbud (pdf, 23 kb)
 • Förpackningar med köksväxtfrön -broschyr (på finska)
  evira.fi > Beställningstjänst > Broschyrer > Vihannesten siemenpakkaukset (pdf, 265 kb)


Mer information på andra webbplatser:


Ytterligare information:

 • överinspektör Paula Lilja, Evira, tel. 020 77 25043 (plantor och växthälsa)
 • överinspektör Jari Poutanen, Evira, tel. 020 77 25126 (plantor och växthälsa)
 • överinspektör Ritva Vallivaara-Pasto, Evira, tel. 020 77 25320 (frön av köksväxter)

Teman: