Preciseringar till tillämpandet av djurtransportförordningen i Finland

20.3.2007

<div>Lagstiftningen om transport av djur ändrades i början av året då Europeiska gemenskapens rådets förordning 1/2005 om djurtransport började tillämpas. Förordningen gäller transport av levande ryggradsdjur i samband med ekonomsikt verksamhet.</div>

Som transporter som sker i samband med ekonomisk verksamhet betraktas sådana djurtransporter, som ger transportören direkt ekonomiskt nytta eller som utgör en del av företagsekonomiskt eller kommersiell verksamhet och till vilka ansluter eller för vilka målet är antingen direkt eller indirekt ekonomisk vinst.

Djurtransportförordningen tillämpas inte på sådan djurtransport, som sker på en veterinärs inrådan direkt till eller från en veterinärmottagning eller klinik. Utöver detta tillämpas endast artiklarna 3 och 27 i förordningen på följande transporter:

  • djurtransporter som uppfödarna utför med sina egna jordbruksfordon eller transportmedel när de geografiska omständigheterna kräver att vissa typer av djur fraktas till en plats för växling av betesområde; till exempel får som transporteras till holmar för betesgång under sommaren eller renar som transporteras mellan ”betesmarker”
  • sådana transporter av sina egna djur som uppfödarna utför med sina egna transportmedel och där transportsträckan från uppfödarens gård understiger 50 kilometer.

Europeiska gemenskapens medlemsstaters tolkning av tillämpandet av djurtransportförordningen kan variera från land till land. Personer som reser utomlands åtföljda av andra djur än egna sällskapsdjur har skäl att före avfärden säkerställa om mållandet tillämpar djurtransportförordningen på transporten i fråga.

Mer information om djurtransporter finns på Eviras webbsidan:
http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/valmaende/transport_av_djur/krav_pa_djurtransporter_i_kommersiellt_syfte/

Mer information ger:
Veterinärinspektör Sari Salminen, tfn 020 77 24229
Direktör Riitta Maijala, tfn 020 77 24210, 040 572 2897

Teman: