Preparatet Euparen M har tagits ur bruk för växtskydd från 1.10.2008

1.10.2008

<div>Preparatet Euparen M:s tillverkare Bayer CropScience meddelade i december 2007 att marknadsföringen av det här preparatet upphör överallt i världen. Därför beslöt Evira att återkalla preparatets godkännande från 1.10.2008. Därefter är det inte mera tillåtet att använda Euparen M för växtskyddsändamål i Finland. </div>

Enligt importören kan oöppnade Euparen M-förpackningar inom oktober returneras till den affär där ämnet har köpts. Affären krediterar kunden enligt priset för förhandsköp år 2008. Öppnade och skadade förpackningar utgör däremot problemavfall och ska föras till insamlings- eller hanteringsställen för problemavfall.

Ytterligare information:
www.evira.fi > Växtproduktion och foder > Växtskyddsmedel > Aktuellt

Ytterligare information
överinspektör Reijo Vanhanen, tel. 020 77 25182
sektionschef Eija-Leena Hynninen, tel. 020 77 25180
Teman: