Preparatet Fortodol innehåller läkemedlet nimesulid

26.2.2009

<div>I Sverige har preparatet Fortodol dragits bort från marknaden efter att svenska Läkemedelsverket har hittat läkemedlet nimesulid i preparatet. Både i Sverige och Norge har det förekommit fall av levertoxicitet där misstankar har riktats mot preparatet Fortodol som patienterna har använt. Läkemedlet nimesulid kan orsaka leverskador.</div>

Produkten Fortodol säljs också som kosttillskott i Finland. Enligt den finländska importören har det här felaktiga partiet inte importerats till Finland. Evira har bett importören om bekräftelse på detta. Om produkten Fortodol innehållande läkemedlet nimesulid hittas i Finland kommer den att dras bort från marknaden och information om fallet kommer att ges.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira påminner om principen för trygg användning av kosttillskott:

Anvisningar för säker användning av kosttillskott

Följ alltid förpackningens bruksanvisning
Använd dem endast som en kur under en begränsad tid. Det är säkrast att använda kosttillskott som innehåller annat än vitaminer, mineraler eller fettsyror endast under en begränsad tid, eftersom långtidsverkningarna vid kontinuerlig användning i allmänhet inte har undersökts. Att en produkt är ett naturpreparat eller kommer från naturen betyder inte detsamma som att den är säker.
Undvik att använda flera olika kosttillskott samtidigt.
Berätta alltid för din läkare om de kosttillskott du använder. I synnerhet om du har någon primärsjukdom ska du diskutera med den vårdande läkaren innan du börjar använda kosttillskott. Då kan man beakta kosttillskottet samt eventuell samverkan mellan läkemedel och kosttillskott vid diagnostiseringen och i vården.
Ta reda på om preparatet är lämpligt för barn. Innan du ger kosttillskott till barn ska du försäkra dig om att det är lämpligt för barn till exempel genom att fråga någon inom hälsovården. Ett barn kan reagera på preparatet på ett annat sätt än en vuxen.
Anmäl eventuella biverkningar. Om du får eller misstänker biverkningar av kosttillskott, kontakta läkare eller berätta om dina symptom för apotekspersonalen. Yrkesfolk i läkemedelsbranschen antecknar symptomen och sänder en beskrivning till tillsynsmyndigheterna för kännedom. Berätta om biverkningarna också för myndigheten för livsmedelstillsyn i din egen kommun.
Köp inte kosttillskott av någon okänd. När du köper kosttillskott i en finländsk affär, hälsokostaffär eller i ett apotek vet du vem du ska kontakta, om du inte är nöjd med produkten. Det kan vara riskabelt att köpa av någon okänd via internet eller postorder.

Ytterligare information:
Överinspektör Minna-Maija Väänänen tel. 020 77 24295, 050 434 2203, minna-maija.vaananen at-merkki.gifevira.fi
Överinspektör Sari Sippola tel. 020 77 24283, 050 386 8430, sari.sippola at-merkki.gifevira.fi
Teman: