Priserna för insamling av kadaver av produktionsdjur ändras

19.2.2010

<p>Priserna för insamling av kadaver av nötkreatur, svin och fjäderfä ändras från och med den 1 mars 2010. Också insamlingen av kadaver av får och getter blir avgiftsbelagd. Ändringarna beror på statsrådets nya förordning som fastställer de högsta tillåtna statsstödens andel av kostnaderna för insamling av kadaver.</p>

För nötkreaturs, svins och fjäderfäs del kan andelen statsstöd utgöra högst hälften.

För fårens och getternas del kan andelen statsstöd utgöra högst 75 procent.

De nya priserna kan ses på webbsidan:
http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/animaliska_biprodukter/aktuellt/  

Mer information ger:
Överinspektör Taina Heimonen-Kauppi, tfn 020 77 24213, 040 489 3351

 

Teman: