Produkter som innehåller genmodifierat linfrö dras bort från marknaden

8.10.2009

<p>Via EU:s varningssystem RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) har vi fått veta att linfrö FP967 som innehåller små mängder genmodifierat material levererats från Kanada till många länder i Europa. Linfröet i fråga har via olika kanaler levererats till flera ställen även i Finland.</p>

Det genmodifierade linfröet är inte godkänt i EU och produkter som innehåller sådant dras bort från marknaden. Sorten har varit godkänd i Kanada, men man har senare slutat odla den. Orsaken till det är att Europa är den största marknaden för kanadensiskt linfrö och man har så velat förhindra en eventuell sammanblandning mellan olika sorter.

I Finland har linfröet i fråga förpackats i konsumentförpackningar och av fröet har gjorts blandningar som använts för bakning av bröd i olika bagerier. Återkallandet av produkter, i vilka genmodifierat linfrö använts, pågår och företagarna i fråga informerar själv om dem med hjälp av tidningsannonser. Myndigheterna har också intensifierat tillsynen över importerat linfrö.

Information om GMO-tillsynen
Evira.fi > Livsmedel > Tillsyn och företagare > Genetiskt modifierade (GMO) livsmedel
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Foder > GMO
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Utsäde > Genmodifierat utsäde (GMO)

Mer information ger:
överinspektör Sanna Viljakainen, tfn 020 77 24291 (8.10. och veckan 42) (livsmedel)
överinspektör Pirkko Kostamo, tfn 020 77 24236 (9.10) (livsmedel)
överinspektör Erkki Vesanto, tfn 040 834 2851 (egenskaper överförda till genmodifierat lin)
överinspektör Tiina O´Toole, tfn 020 77 25228 (foder)
etunimi.sukunimi@evira.fi

 

Teman: