Produkter som innehåller hästkött återkallas från handeln

21.2.2013

<br /> <br />

Pouttu Oy, Vaasan Oy Food Service och SeaGood Oy Fort Deli återkallar från handeln några produkter som innehåller hästkött, fastän detta inte nämnts i påskrifterna på förpackningarna till produkterna. 

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har mottagit anmälningar om återkallelse från företagen. Evira informerar de kommunala tillsynsmyndigheterna om saken och de säkerställer att företagen återkallar produkterna från handeln. Företagen publicerar pressmeddelanden om saken och preciserar i dem vilka produkter det rör sig om. 

Evira konstaterar att produkter som innehåller hästkött inte utgör någon hälsorisk. 

Företagen i fråga ger mer information om produkterna som återkallas från handeln.

Teman: