Produktionen av foderblandningar för produktionsdjur minskade ytterligare år 2009

16.3.2010

<p>I Finland tillverkades sammanlagt 1 329 miljoner kg foder för produktionsdjur för den inhemska marknaden år 2009. Jämfört med år 2008 minskade produktionen med ungefär 3,6 procent. Tillverkningen av olika fodertillsatser minskade med 9 procent till 30 miljoner kg. Drygt 308 miljoner kg foder framställdes i pälsdjursfoderanläggningar. Sällskapsdjursfoder tillverkades 7,1 miljoner kg. Uppgifterna är baserade på uppgifter om tillverkade mängder som foderproducenterna har meddelat till Evira.</p>

Andelen foderblandningar av fodren inom lantbruket avsedda för nötdjur, det vill säga kalvar, köttnöt och mjölkkor, utgjorde 46 % eller 609 milj. kg. Mängden var nästan densamma som år 2008. Helfoder för kor tillverkades 276 milj. kg (en minskning med 20 milj. kg) och halvkoncentrat 161 milj. kg (en minskning med 3 milj. kg). Tillverkningen av koncentrat ökade däremot med nästan 20 milj. kg till 161 milj. kg. Siffran är nästan 24 % högre än år 2008.

Andelen svinfoderblandningar av den inhemska tillverkningen av foderblandningar utgjorde i likhet med tidigare år ungefär en fjärdedel. Den tillverkade mängden, 341 milj. kg, var ändå 6 % procent lägre än år 2008. Uppfödningsallfoder, vars andel av allt svinfoder föll till en fjärdedel, framställdes 94 milj. kg. Den näst största produktgruppen utgjordes av uppfödningskoncentrat av vilket tillverkades 77 milj. kg, dvs. nästan 30 % mera än föregående år.

Andelen foderblandningar för fjäderfä av de foderblandningar som tillverkades för produktionsdjur utgör fortfarande ungefär en femtedel. Den totala framställda mängden år 2009, 285 milj. kg, var ändå nästan 28 milj. kg mindre än året innan. Den största gruppen av foder för fjäderfä, 69 % av foderblandningarna, utgjordes av foder för broiler. 199 milj. kg broilerfoder tillverkades. Mängden var 17 milj. kg mindre än år 2008.

Mineralfoderblandningar för produktionsdjur tillverkades år 2009 cirka 30 milj. kg, vilket är cirka 5 % mer än föregående år. Drygt 7 milj. kg foderblandningar tillverkades för hästar och nästan 16 milj. kg för renar.

I pälsdjursfoderanläggningar tillverkades sammanlagt 308 milj. kg foder år 2009. Mängden var litet över 18 milj. kg eller nästan 6 % mindre än föregående år.

I fjol tillverkades 30 miljoner kilo olika fodertillsatser såsom vitamin- och propylenglykolpreparat samt konserveringsmedel för foder. Jämfört med år 2008 var den framställda mängden 3 milj. kg eller närmare 10 % mindre. Den största gruppen av tillsatser bestod av konserveringsmedel.

Av foder avsedda för sällskapsdjur innehåller statistiken uppgifter om den inhemska tillverkningen av hund- och kattmat. Tillverkningen av dessa produkter år 2009 var nästan 8 % större än föregående år. Den sammanlagda framställda mängden var totalt 7 milj. kg.

Statistik över tillverkningen av foderblandningar 2009:
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Foder >  Statistik och rapporter

Ytterligare information:
Överinspektör Tarja Root, Evira, tfn 020 77 25221

 

Teman: