Protozoo Trichomonas dödar grönfinkar vid utfodringsplatserna

29.7.2009

<p>I Finland har dödlighet bland grönfinkar observerats sedan hösten 2008. Orsaken är en urdjursparasit av släktet <em>Trichomonas</em>. I juli har Livsmedelssäkerhetsverket Evira fått många anmälningar om massdöd bland grönfinkar. De fall av massdöd som är kända har inträffat sydväst om linjen Kalajoki–Borgå. <br /></p>

Skäl att sluta mata fåglar på sommaren

Gemensamt för alla fall är att de har observerats vid utfodringsplatser för fåglar eller ekorrar. Det är uttryckligen grönfinkar som har dött, men också andra arter såsom bofinkar har dött. I många fall har tiotals grönfinkar dött på några veckor. För att förhindra spridning borde matningen av fåglar avbrytas och vattenkärlen tömmas och torkas. Matresterna borde städas bort.

Sommaren är gynnsam för spridning av den här parasiten

På vintern förekommer den här sjukdomen nästan inte alls, eftersom kölden tar död på parasiten som finns i fåglarnas omgivning. Parasiten smittar inte till människor eller däggdjur, men den kan smitta till fåglar som hålls som husdjur. Stadsduvorna i Finland har redan länge haft Trichomonas-parasiter. Enstaka duvor dör av Trichomonas-smittan, men hos dem har inga sådana epidemier som hos grönfinkarna setts.

Protozoo Trichomonas gallinae lever som parasit i fåglarnas mun och kräva

Hos finkfåglar kan det orsaka en kraftig inflammation, som leder till att fågeln inte kan svälja normalt. Den försvagade fågeln kan till slut dö av svält eller till följd av exempelvis blodförgiftning orsakad av sekundär bakteriesmitta. Parasiten smittar från fågel till fågel via ett sekret från munnen till exempel vid utfodrings- och dricksplatserna.

Ytterligare information:
Specialforskare Perttu Koski, forskningsenheten för fisk- och vilthälsa, perttu.koski at-merkki-kapea.gifevira.fi,
tfn 02077 24903

 

Teman: