Pyttis befriad från VHS-sjuka hos fisk

19.6.2008

<div>MMM och Evira informerar: Sp&auml;rromr&aring;det som anlades p&aring; grund av VHS-sjuka hos fisk i Pyttis kommuns omr&aring;de 2001 kommer att h&auml;vas den 19 juni 2008. I och med h&auml;vandet befrias omr&aring;det fr&aring;n de speciella restriktionerna f&ouml;r f&ouml;rflyttning av odlad och vild fisk och rom samt f&ouml;reskrifterna om desinficering av transportmedel och utrustning. </div>

Åren 2006 och 2007 undersöktes fiskodlingsanläggningar och vilda fiskar intensivt för att säkerställa att sjukan försvunnit. Ansökan om VHS-frihet skickades till EU-kommissionen i januari 2008, och både medlemsländerna och kommissionen har godkänt denna ansökan.

VHS-virussjukan hos fisk påträffades inom Pyttis kommun under åren 2000 och 2001. Fiskodlingsanläggningarna har kunnat befrias från sjukdomen med hjälp av kortvariga produktionsuppehåll i samarbete med veterinärmyndigheterna.

Utrotningsprogrammet för VHS-sjukan fortsätter på Åland. På västkusten i spärrområdet Nystad-Pyhäranta-Raumo pågår intensiv provtagning för att påvisa försvinnandet av VHS-sjukan.

VHS-sjukan smittar inte till människor och det existerar inga hinder för att använda symptomfria fiskar som livsmedel. Regnbågslax är den fiskart som är mest mottaglig för VHS-sjukan. Dödligheten hos regnbågslax på grund av VHS varierar efter omständigheterna från obetydlig till t.o.m. 40 procent.

Närmare information om VHS-sjukan och bekämpningen av den finns på Eviras webbsidor
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/el__intaudit/vhs

Ytterligare information:

Veterinäröverinspektör Riitta Rahkonen, jord- och skogsbruksministeriet,
tfn (09) 160 53280, 040 – 356 7675
Länsveterinär Antti Nurmi, Länsstyrelsen i Södra Finlands län,
tfn 071 873 2670, 0400 – 217 991
Veterinärinspektör Hanna Kuukka-Anttila, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn 020 77 24331

Teman: