Rabies hos hundvalp som importerades till Finland

14.11.2007

<div>Rabies har konstaterats hos en hundvalp som infördes till Finland. Valpen importerades from Indien i strid med gällande bestämmelser och med bristfälliga dokument. </div>

En veterinär avlivade hunden fredagen den 9 november, eftersom den var i dåligt skick och hade importerats i strid med bestämmelserna. I Indien förekommer rabies allmänt. Den avlivade hunden sändes för undersökningar till Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Eviras undersökningsresultat blev färdiga i dag onsdagen den 14.11.2007.

I oktober 2007 konstaterades rabies på motsvarande sätt hos en hundvalp som togs från Marocko till Belgien.

Rabies är en mycket vanlig sjukdom runtom i världen. Den kräver årligen tiotusentals människors liv. Rabies är en virussjukdom som angriper centrala nervsystemet hos alla varmblodiga djur och människor. Sjukdomen sprids vanligen via bett av sjuka djur. Sjukdomen sprids vanligen av vilda rovdjur samt ovaccinerade hundar och katter. Då symptomen har inträtt leder sjukdomen alltid till döden för både djur och människor. Sjukdomens inkubationstid är lång (upp till drygt sex månader) och ett djur kan sprida smittan redan innan det fått några symptom. Virusutsöndringens längd innan symptomen inträder varierar från individ till individ.

Vid införsel av sällskapsdjur från områden där rabies förekommer måste man ovillkorligen se till att djuret har de vaccinationer som krävs och att antikroppsundersökning har gjorts. Den som tar djuret till Finland ansvarar för att importvillkoren utreds och följs. Då en hund tas från ett land utanför EU till Finland måste den införas i landet via en godkänd tullplats, där djuret ska visas för tullmyndigheten för inspektion. Med djuret måste medfölja ett intyg av en tjänsteveterinär eller annan av behörig myndighet godkänd veterinär. Intyget ska innehålla uppgifter om identifiering av djuret, rabiesvaccination, antikroppsundersökning och medicinering mot bandmask. Vid införsel från vissa länder som inte hör till EU och som anses trygga krävs inte antikroppsundersökning mot rabies, men vid införsel från andra länder är den obligatorisk.

Rabies förekommer också i Finlands närområden, t.ex. i Ryssland och Estland. Sedan 1991 har Finland varit ett officiellt rabiesfritt land. Senast konstaterades rabies i Finland hos en importerad häst år 2003.

Ytterligare information om införsel av hundar och katter:
www.evira.fi > Införsel och utförsel > Hundar, katter och illrar

Ytterligare information:
Direktören för djurhälsa Taina Aaltonen, tel. 020 77 24008, 040 775 0219
Direktören för virologiska forskningsenheten Liisa Sihvonen, tel. 020 77 24570, 050 553 9226
Direktören vid enheten för djurhälsa och välmående Jessica Löfgren-Eriksson, tel. 020 77 24214, 040 759 7989
Generaldirektör Jaana Husu-Kallio, tel. 020 77 24000, 0400 291 910 

Teman: