Rabiesvaccin sprids i fortsättningen endast om hösten

29.4.2014

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira upphör med spridningen av betesvaccin mot rabies om våren vid gränsen i sydöst. Vårvaccineringen har inte tillfört någon ytterligare nytta när det gäller sjukdomsskyddet för små rovdjur, så i fortsättningen sprids betena ut endast om hösten.&nbsp;</p>

Evira har utfört flygspridningar vår och höst sedan 2004. År 2014 återgår man till att sprida betesvaccin endast en gång om året. Erfarenheterna visar att vaccinspridning två gånger om året inte har tillfört någon ytterligare nytta.

”Det tycks vara så att djuren bättre hittar betesvaccin som sprids om hösten. På våren tar honorna hand om sina ungar och rör sig inte på något särskilt stort område, och ungarna söker ännu inte själva föda i naturen. Om vaccin sprids endast en gång om året sparar vi på anskaffnings- och spridningskostnaderna”, konstaterar överinspektör Tiia Tuupanen från Evira.

Rabies har bekämpats målmedvetet i Finland i flera årtionden. Endemisk rabies har senast konstaterats i Finland 1988–1989, då den spred sig från andra sidan gränsen till vilda djur och husdjur i sydöstra Finland. Sjukdomen utrotades med betesvaccin för djur. Myndigheternas mål har varit att hålla Finland officiellt fritt från sjukdomen och betesvaccineringen av vilda små rovdjur har fortsatt årligen.

Evira önskar få små rovdjur för uppföljningsundersökningar

Det är viktigt att rävar, mårdhundar och andra små rovdjur som fällts eller annars dött inom vaccineringsområdet eller i dess omedelbara närhet sänds till Evira för uppföljningsundersökningar. Evira följer vaccinationsskyddets täckning och eventuell rabiesförekomst med hjälp av prover från små rovdjur. Proverna sänds in till Eviras forskningsenhet för produktionsdjurs- och vilthälsa i Uleåborg. Undersökningarna är avgiftsfria och det samma gäller insändningen av prover som paket via Matkahuolto.

Om man i naturen stöter på en mårdhund, en räv eller något annat rovdjur som beter sig konstigt, bör man informera kommunalveterinären, länsveterinären eller polisen om saken. De ser till att djuret levereras till Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

År 2013 undersöktes sammanlagt 893 vilda djur med tanke på rabies vid Evira. Av dem var största delen mårdhundar och rävar. Dessutom undersöktes 43 husdjur. Samtliga prover var negativa i fråga om rabies.

Läs mera:
Rabies eller vattuskräck
Sändning av små rovdjur
Små rovdjur för rabiesuppföljning 

Mer information ger: 
överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040 489 3348 (bekämpning av rabies)
specialforskare Tiina Nokireki, tfn 050 413 1687 (flygspridningen och rabiesdiagnostik)
specialforskare Marja Isomursu, tfn 040 512 1248 (insamling och undersökning av djurprover)  

Teman: