Radioaktivt cesium i svampar kan lätt minskas

5.8.2008

<div>Livsmedelssäkerhetsverket Eviras och Strålsäkerhetscentralens (STUK) nya broschyr Anvisningar för behandling av svampar innehåller information om hur man kan minska på radioaktivt cesium i svampar. Cesiumhalten i svampar beror på växtplatsen, men också på svamparten. Rätt behandlad är svamp god och hälsosam kost, så det finns inga skäl att inte äta svamp på grund av cesium.</div>

I svampar finns det ännu kvar radioaktivt cesium som härstammar från kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl år 1986. Men man kan lätt minska på cesiumet till och med 80 procent. Färska, torkade eller saltade svampar urlakas eller kokas i rikligt med vatten. Behandlingen effektiveras då man använder större mängder vatten än vad som angivits i allmänna anvisningar eller genom att upprepa behandlingen. Sådana svampar som inte behöver kokas kan istället värmas upp och deras egen vätska kastas bort. Med vattnet som kastas bort avlägsnas också den största delen av cesiumet. Att torka svampar utan att blöta dem minskar inte på mängden cesium.

Den nya guiden bygger på resultaten från Eviras och STUK:s undersökningsprojekt som startades år 2005. Det gemensamma projektet gick ut på att undersöka radioaktiviteten i fisk och svamp i Vammalaområdet. Undersökningen visade att det fanns stora skillnader i halterna av cesium-137 mellan olika svampprover till och med inom samma svampart. Orsakerna till detta är olika växtförhållanden samt nedfallets ojämnhet.

Endast lite cesium finns i kantareller, stensoppar, strävsoppar, fårtickor, smörsoppar, honungsskivlingar, toppmurklor och goliatmusseroner. På de områden där det kom mycket nedfall är det vanligt att maximivärdet överskrids i kremlor, trattkantareller samt rödgula och svarta trumpetsvampar. Däremot förekommer halter som överskrider 600 becquerel per kilogram (Bq/kg) ofta i riskor, taggsvampar, sandsoppar, rimskivlingar och sotvaxskivlingar också på områden med lite nedfall.

Enligt EU-kommissionens rekommendation (2003/274/Euratom) får halten av radioaktivt
cesium i naturprodukter som säljs i EU:s medlemsländer inte överskrida 600 becquerel per kilogram (Bq/kg). I Finland förekommer det i svampar ännu ortvis halter av cesium som överskrider denna gräns.

Broschyren Anvisningar för behandling av svampar – Minskning av radioaktivt cesium finns på både Eviras och STUK:s webbplatser: http://www.evira.fi/portal/se/evira/bestallningstjanst/esitteet___broschyrer___brochures/

Tilläggsinformation på Internet:
Information om nedfallsområden finns på STUK:s webbplats: http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateily_ymparistossa/tshernobyl/cesiumlaskeuma/sv_FI/laskeuma/

Information om forskningsprojektet gällande halterna av cesium-137 i fisk och svamp i Vammalaområdet (på finska):
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/vierasaineet/cesium-137_ja_elohopea_kaloissa_ja_sienissa/

Tilläggsinformation:
Överinspektör Ulla Karlström/Evira, tfn 020 77 24288, 040 48 777 98
Forskare Eila Kostiainen/STUK, tfn (09) 759 88 516
STUK:s informationsjour efter tjänstetid, tfn 010 850 4761


Teman: