Rapskross har dragits bort - i fortsatta undersökningar har ingen salmonella hittats

1.7.2009

<p>Hankkija-Lantbruk Ab har dragit bort rapskross som levererats till nötkreatursgårdar i Österbotten, Övre Savolax och Norra Österbotten på grund av att det hittades Salmonella Mbandaka i det återstående lagerpartiet i Uleåborg i början av juni.</p>

I samband med att fodret drogs bort togs ytrenhetsprover från gårdarnas foderlager och utfodringslinjer. Hittills har ungefär hälften av ytrenhetsproverna undersökts och ingen salmonella har hittats i dem.

Eftersom ingen salmonella har hittats i de undersökta ytrenhetsproverna är det osannolikt att salmonella skulle förekomma hos gårdarnas djur. Kommunalveterinärerna tar dock avföringsprover på gårdarna för att säkerställa situationen.

Ytterligare information:
Enhetsdirektör Kaija Varimo, tel. 020 77 25201, 040 558 1637 (foderkontroll)
Överinspektör Sirpa Kiviruusu, tel. 020 77 24216, 0400 920 503 (djursjukdomskontroll)

Teman: