Regionala förändringar fr.o.m. 1.11.2008 i patologiska undersökningar hos Evira

15.10.2008

<div>Evira koncentrerar de patologiska undersökningarna av olika djurarter till enheter som har specialiserat sig på sjukdomar hos och hälsovården av respektive djurart. </div>

Största förändringen på respektive verksamhetsställe gäller hobbydjur. Patologiska undersökningar av hundar, katter samt övriga keldjur koncentreras till Helsingfors. Den andra förändringen berör verksamhetsstället i Uleåborg, dit undersökningarna av renar och frilevande djur koncentreras.

Ändringarna träder i kraft 1.11.2008. Prover för patologiska undersökningar ska sändas direkt till respektive verksamhetsställe som undersöker dem. Produktionsdjur över 50 kg kan fortfarande levereras till närmaste verksamhetsställe.

Patologiska undersökningar fr.o.m. 1.11.2008 av olika djurarter på Eviras verksamhetsställen.  

Orten dit vi önskar att proverna främst levereras står i fetstil. Produktionsdjur över 50 kg kan dock även levereras till verksamhetsstället i Uleåborg.


Teman: