Rekommendation av EFSA om uppställning av profiler för näringsinnehåll i livsmedel

29.2.2008

<div>EFSA har gett en rekommendation om uppst&auml;llning av profiler f&ouml;r n&auml;ringsinneh&aring;ll i livsmedel. Med n&auml;ringsinneh&aring;llsprofilering avses en klassificering av livsmedel enligt deras n&auml;ringsm&auml;ssiga sammans&auml;ttning. En klassificering beh&ouml;vs, eftersom man i framtiden f&aring;r framf&ouml;ra n&auml;rings- och h&auml;lsop&aring;st&aring;enden bara om s&aring;dana livsmedel som uppfyller kriterierna f&ouml;r n&auml;ringsinneh&aring;llsprofilerna. </div>

Kravet ställs av en ny förordning på gemenskapsnivå (EG) Nr 1924/2006 om påståenden om livsmedlens näringsinnehåll och hälsopåverkan. Förordningen tillämpas från 1.7.2007. Målet med kravet är att undvika situationer där man med påståenden om näringsinnehåll och hälsopåverkan döljer livsmedlets ofördelaktiga näringsinnehåll. Detta kunde vilseleda konsumenterna då de försöker göra hälsosamma val enligt en balanserad kost. Europeiska kommissionen har bett Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA att ge en vetenskaplig bas som behövs när man ska skapa profiler för näringsinnehåll.

Enligt utlåtandet från EFSA:s vetenskapliga panel i näringsfrågor är det då man ställer upp profiler för näringsinnehåll viktigast att fundera på om livsmedlet sannolikt har en negativ inverkan på kostens näringsmässiga balans. Dessutom borde olika livsmedelsgruppers näringsmässiga betydelse i kosten beaktas och de uppställda kriterierna borde stämma överens med de allmänna näringsrekommendationerna.

Enligt EFSA borde man i profilen för näringsinnehåll ta med sådana centrala näringsämnen som är av betydelse för folkhälsan bland den europeiska befolkningen. Sådana näringsämnen är mättat fett, natrium, kostfiber och omättat fett, som i allmänhet inte intas enligt näringsrekommendationerna. För vissa livsmedelsgrupper borde också transfettsyror, total sockerhalt, energitäthet och total fetthalt beaktas. Enligt panelen är det dock viktigt att de profiler som görs upp inte blir för komplicerade.

EFSA anser att man måste ställa upp samma näringsinnehållsprofil för alla livsmedel. Man borde ändå vara flexibel när det gäller livsmedel som har en viktig roll i befolkningsgruppernas kost, så att man kan framlägga påståenden också om dem. Sådana livsmedelsgrupper är bl.a. vegetabiliska oljor, bredbara fetter, mjölkprodukter, spannmål och spannmålsprodukter, frukter, grönsaker och produkter av dem, kött och köttfabrikat, fisk och fiskfabrikat och alkoholfria drycker. Fastän till exempel vegetabiliska oljor innehåller 100 % fett innehåller de också mycket enkel- och fleromättade fettsyror, som är viktiga för en varierad kost. Med stöd av undantaget kunde man också framlägga påståenden om vegetabiliska oljor.

EFSA fortsätter arbetet i anslutning till uppställningen av profiler för näringsinnehåll genom att utveckla en testmetod. Det är meningen att profilalternativens funktion ska testas med hjälp av en livsmedelsdatabas som sammanställts i samarbete med industrin och medlemsländerna. Senast 19.1.2009 kommer kommissionen att fastställa profilerna för näringsinnehåll. De livsmedel om vilka det framförs påståenden men som inte motsvarar de uppställda profilerna får finnas till salu under 24 månaders tid efter att profilerna godkänts.

EFSA:s meddelande:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178689508718.htm
Utlåtande från EFSA:s vetenskapliga panel i näringsfrågor:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178689506673.htm

Ytterligare information om Evira ger: överinspektör Sari Sippola, tel. 020 77 24283, 050 386 8430

Teman: