Rekordantal nya ekologiska gårdar och företag

10.9.2012

<p>I år har 365 ekologiska gårdar anslutit sig till ekokontrollen av jordbruksproduktionen, vilket är mer än under något annat år på 2000-talet. Antalet ansökningar till ekokontrollen av djurproduktion är i år 113 st. Det här är nästan lika många som under de tre föregående åren sammanlagt. Nu finns det cirka 4 300 ekoodlare i Finland. Tillverkningen av ekolivsmedel ökar också kraftigt, omkring 100 företag har anslutit sig till kontrollen sedan årsskiftet.</p>

Genom ökningen av åkerarealen i och med de nya gårdarna som övergår till ekologisk produktion samt gamla ekogårdar som utökar sin åkerareal stiger den ekologiskt odlade åkerarealen till cirka 205 000 hektar eller nio procent av landets hela åkerareal. Målet för utvecklingsprogrammet för ekologisk produktion i anslutning till regeringsprogrammet är att minst 20 procent av åkerarealen ska bestå av ekologisk produktion senast år 2020.

En speciell grupp av nya ekoodlare är unga jordbrukare som övertar gårdar och som med en gång övergår till ekologisk produktion för både åkrar och djur. De flesta av de nya ekoodlarna ansöker också om specialstöd för ekologisk produktion. En medelstor ekogård har cirka 48 hektar åker, vilket är 10 hektar mer än på konventionella gårdar i genomsnitt.

På Åland och i Kajanaland har målet redan överskridits och i Norra Karelen ligger man bara en procentenhet från målet. Längst efter ligger Egentliga Finland och Satakunta, där mindre än fem procent av åkerarealen odlas ekologiskt.

Positiv inställning till ökad ekologisk produktion

Ökningen av den ekologiska produktionen påverkas av den goda marknadssituationen, den positiva inställningen till ekologisk produktion samt att en ny stödperiod för EU:s utvecklingsprogram för landsbygden börjar år 2014. De stigande priserna på produktionsinsatserna såsom konstgödsel och foder leder också till att jordbrukarna överväger mera lönsamma alternativ.

Uppgifter om antalet ekologiska gårdar, odlingsarealerna och djuren preciseras efterhand som inledande kontroll görs på de nya gårdar som ansöker om ekokontroll vid ELY-centralerna. Vid de gårdar som ansöker om att tas med i kontrollen görs ett kontrollbesök minst en gång om året.

Den ekologiska produktionen ökar inte bara inom jordbruket utan också tillverkningen av ekologiska livsmedel ökar kraftigt. Antalet livsmedelsföretagare som hör till ekokontrollen ökade i fjol med 11 procent och i slutet av år 2011 var antalet aktörer 487. I år har närmare hundra nya aktörer redan kommit med i kontrollen, i synnerhet bagerier samt bagerihörnor där bakverk gräddas i butikerna.

Statistik om ekologisk produktion:
Evira.fi > Sakenheter > Ekologisk produktion > Statistik och datasökningar

Mera information:
Överinspektör Beata Meinander, Evira, tfn 0400 571 033
Överinspektör Sampsa Heinonen, Evira, tfn 050 575 1481

Teman: