Rekordstor mängd utsädespotatis av god kvalitet

11.8.2008

<div>En rekordstor mängd utsädespotatis godkändes i Eviras kontroller under senaste kontrollsäsong. Utsädespotatisen var också av hög kvalitet. Produktionen av utsädespotatis den här sommaren har lidit av svåra väderförhållanden.</div>

Frökontrollenheten vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira i Loimaa certifierade en rekordstor mängd utsädespotatis under senaste kontrollsäsong. De utsädesmängder som har godkänts under de senaste åren har minskat något och mängden har varierat mellan 22 och 23 miljoner kilo. Nu steg produktionen till 26,5 miljoner kilo. En orsak till den ovanligt stora produktionsmängden är att exporthandeln med utsädespotatis har fungerat.

Den utsädespotatis som fanns på marknaden i våras var också av hög kvalitet i fråga om den yttre kvaliteten. Potatisskorv förekom i ovanligt liten omfattning. Y-virus på potatis har varit ett problem för potatisproduktionen överallt i Europa under de allra senaste åren. I skörden sommaren 2007 var förekomsten av Y-virus mindre än hälften av toppnoteringen föregående år, men det lönar sig fortsättningsvis för odlarna att fästa vikt vid utsädespotatisens kvalitet. Kontrollerad utsädespotatis är testad i laboratorium och dåliga partier har gallrats bort.

Under den här växtperioden är arealen för produktion av utsädespotatis normal, cirka 1230 ha. De fem populäraste sorterna i storleksordning är Nicola, Asterix, Victoria, tidiga sort Hankkijan Timo samt stärkelseindustrins sort Saturna.

I Österbotten har de rikliga regnen besvärat potatisodlingarna. Redan i början av augusti skadade frosten potatisblasten i Norra Österbotten, som är det viktigaste produktionsområdet för utsädespotatis, så växtperioden blir där mycket kort och inga toppskördar kan väntas.

Evira svarar för de officiella kontrollerna av utsädespotatis. Produktionen av kontrollerad utsädespotatis är en process med många skeden: odlingsgranskning, laboratorietester och lagerkontroll.

Då ett parti med utsädespotatis har klarat sig igenom hela årets kontroller certifierar Eviras frökontrollenhet partiet, dvs. ger tillstånd att marknadsföra det som utsädespotatis. Godkänd och kontrollerad utsädespotatis känns igen på det officiella garantibeviset.


Ytterligare information:
Enhetsdirektör Hanna Kortemaa, Evira Loimaa, enheten för frökontroll, tel. 020 77 25340 eller 040 833 2486

Överinspektör Ismo Koskinen, Evira Uleåborg, enheten för frökontroll, tel. 040 580 6634

Teman: