Representativiteten av kontrollprogrammen för sjukdomar hos suggor utvärderades

11.4.2012

<p>I Finland har man kontrollprogram för ett flertal svinsjukdomar. Den årliga kontrollen av sjukdomar hos suggor grundar sig på omkring tusen blodprov som tas på suggor på slakteri. I en utredning som gjordes vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira utvärderades representativiteten av kontrollprogrammen för Aujeszkys sjukdom, PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) och TGE (Transmissible gastroenteritis) hos suggor. Dessa sjukdomar förekommer inte för närvarande i Finland och det har gått över 30 år sedan den senaste observationen (TGE).&nbsp;</p>

Aujeszkys sjukdom, PRRS och TGE smittar inte människor. 

Kontrollprogrammen har genomförts planenligt i Finland 

Kontrollprogrammen har i Finland genomförts enligt planerna under de utvärderade åren (2008-2009). Svingårdar har provtagits slumpmässigt. De planerade provmängderna har förverkligats och har riktats till de slakterier som tillsammans slaktar över 99 procent av alla suggor som slaktas i Finland. 

En simuleringsmodell användes för att undersöka kontrollprogrammets känslighet 

Resultaten visar att kontrollprogrammet är mest känsligt för att upptäcka PRRS och minst känsligt för upptäckt av TGE. Detta beror på skillnader i möjlig förekomst på gårdarna och olikheter i analysmetodernas känslighet. 

Även med ett års provresultat kan man försäkra sig om att sjukdomarna inte har blivit endemiska i Finland, men för att påvisa frihet från sjukdom räcker inte resultaten från ett års kontrollprogram. 

För att på ett effektivare sätt påvisa frihet från sjukdom kan man kombinera resultaten från kontrollprogrammet som bedömts i föreliggande rapport med övrig sjukdomskontroll som baserar sig på symtom och blodprov och även beakta sjukdomarnas spridning i landet och risken för införsel i landet under de utvärderade åren. 

Läs rapporten Representativitet av kontrollprogrammen för AD, TGE och PRRS på suggor   (På finska, beskrivningen på svenska)

Läs mer om Aujeszkys sjukdom, PRRS och TGE

Tilläggsinformation:
Specialforskare Tapani Lyytikäinen, forskningsenheten för riskbedömning, tfn 0400 614 380
Specialforskare Leena Sahlström, forskningsenheten för riskbedömning, tfn 040 489 3375
Specialforskare Jonna Kyyrö, forskningsenheten för riskbedömning, tfn 040 548 0071

Teman: