Rester av växtskyddsmedel undersöks årligen: potatisprodukter föremål för särskild tillsyn år 2007

27.11.2008

<div>År 2007 var olika potatisprodukter såsom chips och pommes frites föremål för särskild tillsyn i fråga om rester av växtskyddsmedel. Låga resthalter hittades i ungefär en tredjedel av proverna. Proverna motsvarade dock bestämmelserna och resterna medförde inga olägenheter för konsumenternas hälsa.</div>

Prover av chips och pommes frites
Olika potatisprodukter samt några majsprodukter, totalt 40 st, undersöktes. Som prover samlades chips, pommes frites, klyftpotatis, potatisskivor samt majschips från affärer i huvudstadsregionen. Låga resthalter hittades i 38 procent av produkterna. Det vanligaste fyndet var klorprofam, som används för att hindra potatisen från att gro. Rester av totalt sex olika aktiva substanser hittades.

Produkterna är säkra för konsumenterna
Trots de upptäckta resterna bedömdes potatisprodukterna vara säkra för konsumenterna. Om man räknar enligt de högsta noterade halterna av klorprofam i chips kunde ett barn som väger 20 kilo få äta 40 påsar chips på en gång utan skadeverkningar av växtskyddsmedelsresterna. Alla de undersökta produkterna motsvarade bestämmelserna.

Rester av växtskyddsmedel undersöks årligen
I Finland undersöks årligen rester av växtskyddsmedel genom samarbete mellan Evira, Tullen, Social- och hälsovårdens tillsynscentral (STTV) och de kommunala myndigheterna för livsmedelstillsyn. Tillsynen är traditionellt koncentrerad på grönsaker, frukter och spannmålsprodukter. I fjolårets tillsynsprogram ville man speciellt undersöka chips och pommes frites, som är populära bland barn och ungdomar.

Mera information:
Resultaten av tillsynsprogrammet år 2007 (på finska)
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/torjunta-ainejaamat/kasvinsuojeluainejaamien_valvonta_vuonna_2007/

Ytterligare information:
Evira
överinspektör Ulla Karlström
tel. 020 7724288, 040 4877798,
ulla.karlstrom@evira.fi

Tullaboratoriet
forskningschef Kalevi Siivinen
tel. 02049 23267, 040 33 23267,
kalevi.siivinen@tulli.fiTeman: