Resultat av undersökningarna om den foderepidemi som orsakats av Salmonella Tennessee

13.3.2009

<div>Salmonella Tennessee har förutom vid de två tidigare meddelade fyndplatserna tills vidare också hittats i avföringsprovet från en ny hönsgård. </div>

Myndighetsprover i anslutning till epidemin hoppas man få in till salmonellaundersökningar så snabbt som möjligt. Proverna från hönsgårdarna och av fodret undersöks vid Evira. Proverna från svingårdarna undersöks vid lokala laboratorier som godkänts för detta. De lokala laboratorierna sänder alla salmonellaisoleringar till Eviras forskningsenhet i Kuopio för bekräftelse.

Myndigheterna tar avförings- och foderprover på alla de svin- och fjäderfägårdar som fått leverans av foder som tillverkats på linje 7 vid fabriken i Reso efter 12.12.2008 (Kanatiiviste-Herkku, Yhdistelmä-Tiiviste, Mami-Tiiviste, Poikas-Herkku, Super-Mami, Kanavilja-Herkku, Kana-Herkku Profit, Sian-Herkku Tiiviste). De här fodren har också tillverkats på andra linjer, men den provtagning som nu startas gäller inte dem. Mera information fås av Foderraisios försäljningspersonal.

Gårdarna kan fortsätta använda fodret tills de får ersättande foder.

Information om undersökningsresultaten uppdateras på Eviras webbplats så snart de är färdiga Livsmedel -> Salmonellainformation

Ytterligare information ger:
enhetsdirektör Kaija Varimo (foder), tfn 040 558 1637, kaija.varimo at-merkki-kapea.gifevira.fi
sektionschef Sinikka Marmo (foder), tfn 040 7257239, sinikka.marmo at-merkki-kapea.gifevira.fi
överinspektör Tarja Root (foder), tfn 040 5725397, tarja.root at-merkki-kapea.gifevira.fi
överinspektör Marja Turunen (foder), tfn 040 8380214, marja.turunen at-merkki-kapea.gifevira.fi
specialforskare Tarja Pohjanvirta (salmonellaundersökningar), tfn 044 7201 493, tarja.pohjanvirta at-merkki-kapea.gifevira.fiTeman: