Resultaten av de första inspektionerna på gårdarna färdiga på fredagen

15.12.2009

<p>Länsveterinärerna inspekterar som bäst de svingårdar, som det publicerats bildmaterial om. Gårdarna som inspekteras är allt som allt 33 stycken.</p>

I samband med inspektionerna utreds också veterinärernas tidigare inspektionsbesök på gårdarna och djurens hälsovård och andra åtgärder i sin helhet under de senaste sex månaderna.

Evira redogör för resultaten av de första inspektionerna på gårdarna på sina webbsidor på eftermiddagen fredagen den 18 december.

Mer information ger:
överinspektör, sektionschef Taina Mikkonen, Evira, tfn 040 830 8404

 

Teman: