Resultaten av MRSA-uppföljningen i svinbesättningarna på specialnivån har kommit

18.4.2013

<p>MRSA-läget i svinbesättningarna på den nationella specialnivån verkar utomordentligt utgående från den screening som avslutades i mars 2013. I screeningen undersöktes alla 68 besättningar som ingår i denna grupp. Enligt resultaten av den uppföljningsundersökning som Livsmedelssäkerhetsverket Evira gjort konstaterades MRSA-bakterien inte i en endaste av besättningarna.</p>

Resultaten visar att MRSA-bakterien sannolikt inte förekommer på toppen av den finländska svinproduktionspyramiden. Därför är också risken liten att svingårdar som nyrekryterar djur från dessa besättningar får MRSA-bakterien med det nya djuret.

I Finland har MRSA-bakterien ändå redan konstaterats på flera andra gårdar med svinproduktion. MRSA-läget bland svin längre ner på svinproduktionspyramiden utreddes i slakterierna två år tidigare. Då konstaterades MRSA hos cirka en femtedel av djuren från gårdarna som sände svin till slakt. Svinen kom huvudsakligen från slakt- och blandbesättningar.

Det vore i Finlands intresse att läget i svinbesättningarna på specialnivån kan hållas på en god nivå och att riskerna att MRSA-bakterien sprider sig till dessa besättningar kan minimeras. MRSA-bakterien kan komma in i en besättning med djur, redskap och människor.

MRSA, som ursprungligen blev känd som en sjukhusbakterie, har på senare år blivit allt allmännare också bland djur. Finlands zoonosstrategi, som utarbetats för att hantera sjukdomar som sprider sig djur emellan, har som mål att försöka förhindra antibiotikaresistensen som överförs till människan via djur eller bakteriernas ökade resistens mot antibiotika och andra antimikrobiella läkemedel. Det är skäl att vara återhållsam i behandlingen av djur med antibiotika.

Läs mer:


Mer information ger:
Överinspektör Saija Kalenius, tfn 040 554 2238, saija.kalenius at-merkki.gif : 1 kB evira.fi
Forskare Suvi Nykäsenoja, tfn 040 489 3447, suvi.nykasenoja at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

Teman: