Resultaten från Oiva-tillsynen behändigt också till mobilen

6.2.2014

Nu går det att söka upp resultaten av livsmedelstillsynen, dvs. Oiva-rapporter ännu bättre än tidigare också med mobilapparater. Konsumenten kan kontrollera resultaten från övervakningen av ett serveringsställe eller en affär också på platsen. Mobilsökningen fungerar också på adressen www.oivahymy.fi/portal/se/ > Sök företag.

Sökningen är skräddarsydd för mobilapparater och gör det lättare för kunden att redan innan han eller hon uträttar sina ärenden se efter om affären eller restaurangen har kontrollerats och hur kommunens livsmedelsinspektör har bedömt livsmedelssäkerheten i den. Oiva-rapporten ska läggas fram redan intill ingången. "Om den inte syns där, kan konsumenten be om att få se rapporten och samtidigt säkerställa om man redan hunnit göra en Oiva-rapport i företaget", säger överinspektör Marina Häggman vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Vid sökning i Oiva-rapporten syns alla affärer och serveringsställen som kontrollerats efter 1.5.2013. I början av 2014 hade ungefär en tredjedel av ställena kontrollerats, och därför syns inte rapporterna för alla objekt ännu vid mobilsökning.

Mobilsökningen har testats med de vanligaste mobilapparaterna. Av webbsidan Oivahymy.fi är endast Oiva-rapportens söksida optimerad, dvs. den som konsumenterna använder mest.

Kommunernas livsmedelsinspektörer utför Oiva-inspektioner av livsmedelsbutiker, restauranger och storkök i hela landet. Genom att offentliggöra inspektionsresultaten vill man öka genomskinligheten av livsmedelstillsynen och ge konsumenterna information som de kan basera sina val på. Syftet är även att göra inspektionerna mer enhetliga och att öka deras effekt.

Ytterligare information om resultaten av livsmedelsinspektionerna finns på Oivas webbsidor: http://www.oivahymy.fi/portal/se/

Ytterligare information:
överinspektör Marina Häggman, tel. 050 562 7746

 

Teman: